Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: mec. Agnieszka Suchecka
mec. Agnieszka Suchecka
Autor: Fot. Archiwum

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka


Wartość na podstawie badania rynku

Czy zamawiający postąpi prawidłowo, gdy przed dokonaniem zakupu dokona rozeznania rynku i z kilku zaoferowanych cen wybierze najniższą, a potem ze względu na jej wartość poniżej 14 tys. euro udzieli zamówienia z art. 4 pkt 8 pzp? Czy może w tym przypadku zignorować fakt, że po uśrednieniu otrzymanych cen może otrzymać kwotę powyżej 14 tys. euro i w tym przypadku powinien był przeprowadzić postępowanie zgodnie z ustawą?

 

Działania zamawiającego zmierzające do oszacowania wartości zamówienia mają na celu z jednej strony rozpoznanie rynku potencjalnych wykonawców z branży dotyczącej przedmiotu zamówienia, a z drugiej strony podjęcie decyzji o zastosowaniu odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia. Stanowią także informację dla zamawiającego, ile powinien przeznaczyć środków na sfinansowanie zamówienia. Oszacowanie wartości zamówienia przed przystąpieniem do procedury zmierzającej do udzielenia zamówienia jest czynnością obligatoryjną. Mając powyższe na uwadze, zamawiający nie powinien udzielić zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy, jeśli z uśrednienia otrzymanych w wyniku rozeznania rynku cen wartość zamówienia oszacowana zostanie na kwotę powyżej 14 tys. euro. Stanowiłoby to naruszenie nakazu zachowania należytej staranności przy ustalaniu szacunkowej wartości zamówienia. Przepis art. 32 ust. 2 pzp zawiera zakaz zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania jej przepisów. Jeśli oszacowana wartość przedmiotu zamówienia przewyższa kwotę 14 tys. euro, a taką podaje się w pytaniu, zamawiający zobligowany jest zastosować jedną z procedur przewidzianych w ustawie. Zawarcie umowy z wykonawcą, który na etapie szacowania wartości zamówienia przedstawił zamawiającemu propozycję cenową, której wartość nie przekracza 14 tys. euro, mimo że pozostali potencjalni wykonawcy przedstawili propozycje powyżej tej kwoty, bez zastosowania jednej z procedur przewidzianych w pzp może zostać uznane jako działanie mające na celu obejście ustawy, co jest zakazane. W opisanej sytuacji prawidłowym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procedury przewidzianej w pzp po dokonaniu szacunkowej wartości zamówienia. Usprawiedliwieniem dla niezastosowania procedur przewidzianych w pzp nie może być chęć poszukiwania oszczędności w wydatkowaniu środków publicznych. Jeśli bowiem wykonawca, który na etapie szacowania wartości zamówienia przedstawił propozycję cenową poniżej 14 tys. euro podtrzymuje swoje stanowisko, może złożyć ofertę na kwotę identyczną lub zbliżoną do swojej propozycji cenowej, przedłożonej na etapie szacowania zamówienia, a wówczas zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą, nie narażając się na zarzut zaniechania udzielenia zamówienia z pominięciem pzp.


Cena liczona z rabatem

Czy zamawiający może oszacować wartość zamówienia z uwzględnieniem rabatu, jaki zaoferują wykonawcy zaproszeni do udziału w tzw. rozeznaniu cenowym i czy jeżeli wartość z rabatem (średnia) nie przekroczy 14 tys. euro, to czy można nie stosować ustawy?

 

Zgodnie z art. 32 pzp postawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. W przypadku przeprowadzenia tzw. rozeznania cenowego może zdarzyć się tak, że potencjalni wykonawcy przedstawią propozycje należnych wynagrodzeń z uwzględnieniem udzielanych przez nich rabatów. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne