Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Odbiory robót (cz. 2)

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: Danuta Domżalicka

Odbiory częściowe robót budowlanych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) a odbiór końcowy robót budowlanych w prawie krajowym i na zasadach międzynarodowych FIDIC.

Zgodnie z przywołanymi w pierwszej części artykułu postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ‒ Prawo budowlane (DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: pr. bud., osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie poszczególnych odbiorów są:

 

  1. ze strony wykonawcy ‒ kierownik budowy i kierownicy robót dla poszczególnych specjalności budowlanych,
  2. ze strony zamawiającego ‒ inspektor nadzoru oraz kilku inspektorów odpowiedzialnych za prawidłową realizację robót w danej specjalności budowlanej, gdy na daną robotę składa się kilka branż; ponadto w praktyce zamawiający zawsze wyznacza jednego inspektora prowadzącego odpowiedzialnego za całość zadania; najczęściej jest to inspektor w specjalności, która w danym zadaniu jest wiodąca.

 

Ważna jest także rola projektanta w przypadku pojawienia się wątpliwości co do rozwiązań projektowych w stosunku do realizacji robót (ewentualne opiniowanie, także w ramach nadzoru autorskiego).

 

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca odpowiada za to, aby roboty prowadzone były zgodnie z umową i dokumentacją projektową. Zastosowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. O przyjęciu lub odrzuceniu materiałów decyduje inspektor nadzoru przed ich wbudowaniem. Obowiązkiem wykonawcy jest również uzyskanie aprobat technicznych na zastosowane materiały i wyroby oraz przechowywanie i udostępnianie ich na życzenie inspektora nadzoru. Konieczne jest, aby już na etapie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu wszystkie wymagania dla danego zakresu robót były spełnione. Jeżeli inspektor nadzoru stwierdzi, że w wykonanych robotach są wady, musi podjąć stosowne decyzje co do ich usunięcia, poprawy usterek czy nawet rozbiórki wykonanej części robót i wykonanie jej od nowa na koszt wykonawcy. Dany zakres robót uznaje się wtedy za niezgodny z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadza się ponowny odbiór.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne