Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Badanie opinii publicznej

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: Agnieszka Szulakowska

Wybór odpowiedniej metody badawczej, a więc ilościowej bądź jakościowej, zależy od rodzaju zamawiającego. Nad tą decyzją warto dobrze się zastanowić, bo jest ona kluczowa, a ponadto wpływa na ponoszone koszty.

Wostatnim czasie coraz częściej władze administracji rządowej czy też samorządowej decydują się na przeprowadzanie badania opinii publicznej, podczas którego – oprócz celów poznawczych, pozwalających stwierdzić, jaki jest stan opinii obywateli (mieszkańców) na temat działalności administracji – stawia się także cele instrumentalne. Ich główną intencją jest znalezienie skutecznych metod poprawy relacji między obywatelem a samorządem. Jednak uważa się, że badania opinii nie oddają do końca prawdziwego obrazu preferencji mieszkańców, ponieważ ankietowani niechętnie zdradzają swoje poglądy. Osobiście nie mogę zgodzić się z tą opinią i uważam, że są one jak najbardziej potrzebne, ponieważ pozwalają pozyskać informacje na temat opinii respondentów, ich wrażeń i oczekiwań w szeroko pojmowanym zakresie, np. dotyczącym wizerunku i działań promocyjnych miasta.

Wybór metody badawczej

Przygotowanie postępowania polegającego na przeprowadzeniu badania opinii publicznej nie różni się w istotny sposób od każdego innego postępowania prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Jednak – wbrew pozorom – wiele problemów może przysporzyć zamawiającemu opis przedmiotu zamówienia zgodny z postanowieniami art. 29 pzp.

 

Aby móc poprawnie opisać przedmiot zamówienia, będący tematem niniejszego artykułu, należy bardzo szczegółowo zapoznać się z poszczególnymi etapami wchodzącymi w skład procesu badawczego. W zależności od przyjętej metody przeprowadzania badań przedstawione etapy nie zawsze muszą przebiegać w jednakowej kolejności (patrz ramka: Etapy procesu badawczego).

 

Do podstawowych zadań każdego zamawiającego przystępującego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badanie opinii publicznej jest określenie w jasny i precyzyjny sposób celu, jaki zamierza się osiągnąć po jego zrealizowaniu. W zależności od tego, z jakim rodzajem zamawiającego mamy do czynienia, takim celem może być np:

 

  1. ocena jakości usług turystycznych, jak i stopień zaspokajania oczekiwań wynikających z wcześniejszych doświadczeń turystów odwiedzających nasz kraj (w przypadku organizacji turystycznych),
  2. analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia w poszczególnych regionach kraju (w przypadku urzędów pracy),
  3. pozyskanie informacji na temat opinii mieszkańców, ich wrażeń i oczekiwań w szeroko pojmowanym zakresie dotyczącym wizerunku i działań promocyjnych miasta (w przypadku samorządów).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne