Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Badanie opinii publicznej

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: Agnieszka Szulakowska

Wybór odpowiedniej metody badawczej, a więc ilościowej bądź jakościowej, zależy od rodzaju zamawiającego. Nad tą decyzją warto dobrze się zastanowić, bo jest ona kluczowa, a ponadto wpływa na ponoszone koszty.

Wostatnim czasie coraz częściej władze administracji rządowej czy też samorządowej decydują się na przeprowadzanie badania opinii publicznej, podczas którego – oprócz celów poznawczych, pozwalających stwierdzić, jaki jest stan opinii obywateli (mieszkańców) na temat działalności administracji – stawia się także cele instrumentalne. Ich główną intencją jest znalezienie skutecznych metod poprawy relacji między obywatelem a samorządem. Jednak uważa się, że badania opinii nie oddają do końca prawdziwego obrazu preferencji mieszkańców, ponieważ ankietowani niechętnie zdradzają swoje poglądy. Osobiście nie mogę zgodzić się z tą opinią i uważam, że są one jak najbardziej potrzebne, ponieważ pozwalają pozyskać informacje na temat opinii respondentów, ich wrażeń i oczekiwań w szeroko pojmowanym zakresie, np. dotyczącym wizerunku i działań promocyjnych miasta.

Wybór metody badawczej

Przygotowanie postępowania polegającego na przeprowadzeniu badania opinii publicznej nie różni się w istotny sposób od każdego innego postępowania prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Jednak – wbrew pozorom – wiele problemów może przysporzyć zamawiającemu opis przedmiotu zamówienia zgodny z postanowieniami art. 29 pzp.

 

Aby móc poprawnie opisać przedmiot zamówienia, będący tematem niniejszego artykułu, należy bardzo szczegółowo zapoznać się z poszczególnymi etapami wchodzącymi w skład procesu badawczego. W zależności od przyjętej metody przeprowadzania badań przedstawione etapy nie zawsze muszą przebiegać w jednakowej kolejności (patrz ramka: Etapy procesu badawczego).

 

Do podstawowych zadań każdego zamawiającego przystępującego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na badanie opinii publicznej jest określenie w jasny i precyzyjny sposób celu, jaki zamierza się osiągnąć po jego zrealizowaniu. W zależności od tego, z jakim rodzajem zamawiającego mamy do czynienia, takim celem może być np:

 

  1. ocena jakości usług turystycznych, jak i stopień zaspokajania oczekiwań wynikających z wcześniejszych doświadczeń turystów odwiedzających nasz kraj (w przypadku organizacji turystycznych),
  2. analiza struktury, uwarunkowań i perspektyw rozwoju alternatywnych form zatrudnienia w poszczególnych regionach kraju (w przypadku urzędów pracy),
  3. pozyskanie informacji na temat opinii mieszkańców, ich wrażeń i oczekiwań w szeroko pojmowanym zakresie dotyczącym wizerunku i działań promocyjnych miasta (w przypadku samorządów).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne