Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dokumentowanie postępowania

Data publikacji: 01-07-2011 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Nowe wzory protokołów z prowadzonego postępowania znacznie ułatwiły pracę zamawiającym. Są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do wypełniania, choćby z tego względu, że dla każdego trybu przewidziano odrębny formularz. 

Każdy, kto choć raz brał udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie był w zakresie tego postępowania kontrolowany, doskonale wie, że prawidłowo prowadzona dokumentacja może być bardzo pomocna w uniknięciu uchybień w toku procedury. A to z kolei może pozwolić uniknąć zarzutów o naruszenie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

Nowe, łatwiejsze wzory

Obowiązek dokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jednym z przejawów fundamentalnych zasad prowadzenia postępowania: zasady jawności i pisemności. Kwestię tę reguluje rozdział 5 pzp. Jest to stosunkowo lakoniczna regulacja, gdyż zawiera raptem trzy przepisy. Do tego mamy jeszcze rozporządzenie wykonawcze wydane na podstawie art. 96 ust. 5 pzp. Podstawowym przepisem jest jednak art. 96 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”. Nie ulega wątpliwości, że jest to obowiązek zamawiającego i że istnieje on bez względu na tryb prowadzenia postępowania. Potwierdza to chociażby fakt, iż dla każdego trybu postępowania przewidziane są odrębne wzory protokołów. W ubiegłym roku wydane zostało nowe rozporządzenie wprowadzające wzory protokołów: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 223, poz. 1458). Zastąpiło ono funkcjonujące przez wiele lat druki ZP. Każdy, kto choć raz był zmuszony je wypełnić, doskonale wie, że była to wyjątkowo niewdzięczna praca. Druk ZP-1 był trudno przystosowywalny np. do zamówienia z wolnej ręki czy zapytania o cenę. Na szczęście ustawodawca wyszedł naprzeciw problemom zamawiających i od listopada 2010 r. mamy nową jakość w postaci nowych druków. Są one o wiele bardziej przejrzyste i łatwiejsze do wypełnienia. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dla każdego trybu jest przewidziany osobny formularz, uwzględniający wszystkie odrębności wynikające z danej procedury.

 

Ponadto dopuszczenie możliwości modyfikowania oficjalnych wzorów niewątpliwie ułatwi pracę osobom wypełniającym protokoły, gdyż pozwoli uwzględnić sytuacje nietypowe, które zaistniały w danym postępowaniu, a nie zostały przewidziane przez autorów wzoru.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne