Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    oświadczenie   siwz
Jerzy Wysocki
Autor: Fot. Archiwum

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Zasady sprzedaży złomu

Musimy sprzedać większą ilość złomu z rozbiórki laboratorium. Ustawa opisuje sposoby zamawiania dostaw i usług, ale pomija kwestię ich sprzedaży. Tym niemniej instytucje zobligowane do stosowania pzp pozbywają się różnego rodzaju zbędnych urządzeń drogą podobną do sposobów ich nabywania, czyli organizując przetargi. Jakie będą zatem zasady sprzedaży złomu przez jednostkę budżetową taką jak instytut Polskiej Akademii Nauk?

 

W tym pytaniu powraca odwieczny problem stawiany przez pracowników instytucji publicznych zajmujących się wieloma aspektami działalności swojej instytucji – co to jest zamówienie publiczne i czy do wszystkich „przetargów” trzeba stosować ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Nie każde działanie instytucji publicznej związane z obrotem finansowym musi być zamówieniem publicznym i nie każdy przetarg musi wynikać z pzp. Zamówieniem publicznym, zgodnie z dyrektywami UE, są umowy odpłatne, a konieczność stosowania pzp jest bezpośrednio związana z wydatkowaniem pieniędzy publicznych zamawiającego. Nie jest zamówieniem publicznym umowa nieodpłatna, darowizna czy zlecenie bez wynagrodzenia, ani opisywana w tym przypadku sprzedaż złomu. Nie stosujemy także pzp dla sprzedaży działek, domów czy innych nieruchomości. Tego rodzaju sprzedaż regulują odpowiednie przepisy dotyczące obrotu nieruchomościami i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.).


Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych

Czy zamawiający sektorowy może kupić bez wszczynania procedury przetargowej samochód specjalistyczny do firmy, jeżeli jego wartość opiewa na kwotę ok. 290 000 zł?

 

Prawo europejskie reguluje kwestię zamówień sektorowych w dyrektywie 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 r., koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (DzUrz L nr 134 z 30 kwietnia 2004 r.), dalej: dyrektywa sektorowa. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne