Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Roboty budowlane a usługi budowlane

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Zbigniew Leszczyński

Bardzo często zamawiający mają problem z rozstrzygnięciem, czy dane zamówienie jest robotą budowlaną, czy usługą. Dodatkowe wątpliwości budzą pojęcia stosowane przez ustawodawcę w zakresie prawa budowlanego.

Przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający musi je zakwalifikować do jednego z trzech rodzajów zamówień przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, tj. dostaw, usług albo robót budowlanych. Mogą też wystąpić tzw. zamówienia mieszane. W takiej sytuacji o tym, z jakim rodzajem zamówienia mamy do czynienia, decyduje art. 6 pzp.

 

Jakie znaczenie praktyczne ma przyjęcie, że dane zamówienie jest robotą budowlaną, usługą czy też rozmieszczeniem – a więc dostawą – w rozumieniu art. 6 ust. 2 pzp?


Wybrane definicje dotyczące robót budowlanych

 

Roboty budowlane – budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 pb).

 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 pb).

 

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego (art. 3 pkt 7a pb).

 

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 pb).

 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; obiekt małej architektury (art. 3 pkt 1 pb).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne