Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Nadzór autorski

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Sławomir Stolarski
Autor: Bartłomiej Brosz

Nawet z pozoru proste roboty budowlane często komplikują się w trakcie ich wykonywania. W takich sytuacjach pomoc projektanta może okazać się niezbędna.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: prawo budowlane, określa uczestników procesu budowlanego w art. 17. W rozumieniu tego przepisu uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub robót. Jeżeli zatem projektant został ustawowo zaliczony do grona osób mających niewątpliwie duży wpływ na przebieg procesu budowlanego, konieczne jest zdefiniowanie jego praw i obowiązków.

Obowiązki projektanta

1. Sporządzenie projektu

Ustawodawca określił obowiązki oraz prawa projektanta w art. 20 i 21 prawa budowlanego. Podstawowym obowiązkiem jest oczywiście sporządzenie projektu zgodnie z:

 

  • wymaganiami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy;
  • ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • różnymi regulacjami zawartymi m.in. w przepisach prawa budowlanego, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska1) (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.), czy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1) (DzU nr 162, poz. 1568 ze zm.).

 

Jednocześnie – co zrozumiałe – projekt powinien spełniać przy tym oczekiwania inwestora (a to niejednokrotnie jest bardzo trudne).

 

2. Nadzór autorski

Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu jest drugim niezwykle ważnym obowiązkiem projektanta. Ustawodawca, nakładając ten obowiązek, określił jednocześnie jego zakres.

 

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w trakcie wykonywania robót budowlanych obejmuje sprawdzenie zgodności ich wykonywania z projektem, jak również uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne