Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Materiały biurowe

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Magdalena Michałowska

Nie sposób wyobrazić sobie codziennej pracy urzędu bez potrzebnych do tego materiałów biurowych. W jaki sposób zamawiać ołówki czy długopisy, żeby były dobrej jakości, niedrogie i oczywiście zakupione w odpowiedniej procedurze?

Zamówienia na dostawę materiałów biurowych pojawiają się właściwie w każdej jednostce. Nie sposób wyobrazić sobie codziennej pracy urzędu bez najpotrzebniejszych materiałów papierniczych czy biurowych, a zakupy te są corocznie realizowane w większości jednostek. Zamówienia publiczne wymagają jednak od zamawiających szczegółowego opisania przedmiotu zamówienia. I tu pojawia się pytanie – jak kupić ołówek czy długopis, żeby był dobry, niedrogi i oczywiście zakupiony w odpowiedniej procedurze?

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z wymogiem zawartym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia lub jego część w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, zrozumiały oraz dokładny z zachowaniem zasad równości i uczciwej konkurencji. Określając przedmiot zamówienia, powinien dokładnie poinformować wykonawców o swoich potrzebach.

 

Opis musi zawierać kompletną charakterystykę produktu, usługi lub zakresu robót budowlanych. Ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) z należytą starannością, charakterystyka powinna więc zawierać wszelkie informacje na temat zamówienia i obejmować dane techniczne, jakościowe, wymagany skład, parametry, metodologię i technikę wykonania oraz wszystkie czynności związane z wykonaniem zamówienia publicznego (montaż, demontaż, transport, za- i wyładunek, szkolenia, próby techniczne, testy itp.).

 

Przy opracowaniu siwz w zakresie zamówień na materiały biurowe zamawiający może się spotkać z koniecznością wskazania na normy zharmonizowane, a obowiązkowo na kody przypisane przedmiotom zamówienia na mocy Wspólnego Słownika Zamówień.

Prawo poświęca tej kwestii dosyć dużo uwagi – art. 29 i art. 30 pzp dokładnie wskazują, w jaki sposób należy określić przedmiot. Zgodnie z art. 29 pzp przedmiot zamówienia:

 

  1. opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;
  2. nie może być opisywany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;
  3. nie może być opisywany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne