Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Usługi pocztowe

Data publikacji: 01-08-2011 Autor: Agnieszka Szulakowska

Przygotowując się do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych, zamawiający – w pierwszej kolejności – powinien określić rodzaj usługi oraz kategorię, do której dana usługa należy.

Zamawianie usług pocztowych przysparza wiele problemów jednostkom należącym do sektora finansów publicznych, które zobowiązane są do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Przed udzieleniem zamówienia na świadczenie usług pocztowych każdy zamawiający powinien ustalić – w bardzo precyzyjny sposób – z jakim rodzajem zamówienia ma do czynienia oraz które przepisy obowiązującego prawa regulują daną tematykę.

Rodzaje usług objętych przedmiotem zamówienia

Ustawodawca podzielił usługi pocztowe na usługi dotyczące przesyłek o masie przekraczającej i nieprzekraczającej wagę 50 g. Operatorowi publicznemu, którym zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.), dalej: upp, jest Poczta Polska S.A., ustawodawca powierzył wyłączne prawo świadczenia usług pocztowych dotyczących przesyłek nieprzekraczających 50 g. Inni wykonawcy mogą świadczyć zastrzeżone usługi pocztowe jedynie za opłatą nie niższą niż 2,5-krotność opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego (art. 47 ust. 2 upp). Oznacza to, że inni operatorzy nie mają prawnych możliwości zaproponowania cen korzystniejszych niż oferowane przez Pocztę Polską S.A.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne