Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zamówienia publiczne dla uczciwych?

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Wojciech Ługowski, mec. Robert Mikulski
Tagi:    konsorcjum   wadium   zamówienia publiczne   zmowa

Zgodnie z przepisami, w toku postępowania powinni być promowani przedsiębiorcy zdolni do wykonania zamówienia, a jednocześnie uczciwi i rzetelni. Bywa, że cele te pozostają tylko zapisami na papierze.

Ustawodawstwo krajowe tworzy zdecentralizowany system udzielania zamówień publicznych, wprowadzając przy tym istotne ograniczenia swobody zamawiającego w ramach prowadzonego postępowania. Celem regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, jest bowiem zapewnienie legalności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, zapobieganie korupcji i podobnym procesom patologicznym. Dodatkowo wskazać można, że przepisy pzp powinny zapewniać dostęp do zamówienia wszystkim podmiotom zdolnym do ich wykonania, gwarantując jednocześnie ochronę konkurencji i uzasadnionych interesów wykonawców.

Zasada uczciwej konkurencji

W rozdziale 2 działu I pzp określone zostały zasady ogólne udzielania zamówień publicznych. Z systematyki wskazanego aktu prawnego oraz jego wykładni celowościowej wynika, że mają one zastosowanie w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od podmiotu zamawiającego, przedmiotu zamówienia czy jego wartości.

 

Pierwszą ze wspomnianych powyżej zasad jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Jest to podstawowa i naczelna reguła postępowania. W ramach unijnego systemu zamówień publicznych zasada ta została wyrażona w art. 2 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz UE L 134 z 30 kwietnia 2004 r.). W świetle analiz orzecznictwa oraz informacji sporządzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli i regionalne izby obrachunkowe, naruszenie tej zasady najczęściej powoduje powstawanie sporów między wykonawcami a zamawiającym.


Art. 7 pzp

 

  1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
  2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
  3. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne