Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Uwaga - nie śmiecić

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Beata Wszoła
Autor: Bartłomiej Brosz

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza rewolucyjne zmiany w pracy samorządów. Ich konsekwencją są nie tylko nowe uprawnienia, ale przede wszystkim obowiązki samorządów.

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 152, poz. 897), dalej: ustawa, wprowadza ogromne zmiany w obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Związane są one głównie z przejęciem „władztwa” nad odpadami komunalnymi przez samorządy. Ustawa jako całość zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., ale niektóre jej zapisy wejdą w życie w późniejszych terminach.

Aktualny krajobraz

Dotychczasowy system stanowi, że obowiązek gromadzenia i pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych leży po stronie właściciela nieruchomości, na terenie której odpady te są wytwarzane. Właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisania umowy z podmiotem uprawnionym na odbieranie odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zatem to obowiązkiem właściciela nieruchomości jest podpisanie umowy w taki sposób, aby zarówno przez dobranie odpowiedniej wielkości pojemnika na odpady, jak i właściwej częstotliwości jego opróżniania nie dopuścić do sytuacji przepełnienia pojemnika. Natomiast podmiot uprawniony, z którym została podpisana umowa, ma obowiązek na podstawie stosownych zapisów umowy zapewnić odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz poszczególnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie. Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych mają obowiązek składać miesięczne raporty dotyczące wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zostały zawarte lub rozwiązane umowy na świadczenie ww. usług.

 

Obecny system, pomimo obowiązków sprawozdawczych – zarówno po stronie podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, jak i instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów – nie jest do końca skuteczny i idealny. Najlepszym dowodem tego są słabe wyniki poziomu recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów osiągane w skali kraju oraz słabe ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Także dzikie wysypiska odpadów w lasach czy przydrożnych rowach są świadectwem niedociągnięć dotychczasowego systemu. Właściciele nieruchomości, chcąc uniknąć wyższych opłat, pozbywają się nadmiaru odpadów poprzez ich wyrzucanie w miejsca niedozwolone.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne