Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Weksel w zamówieniach

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Łukasz Laszczyński

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w kilku formach. Jedną z nich jest weksel. Jego prawidłowe zastosowanie zależy od znajomości prawa wekslowego.

Sprawne poruszanie się w obowiązującym systemie zamówień publicznych wymaga znajomości nie tylko ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, ale i przepisów innych ustaw. W kontekście procesu udzielania zamówień publicznych warto zapoznać się z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. DzU nr 37, poz. 282 ze zm.), dalej: prawo wekslowe. Znajomość jej przepisów warunkuje prawidłowe zastosowanie weksla jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych.

Czym jest weksel

Weksel to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego.

 

Przepisy prawa wekslowego rozróżniają dwa rodzaje weksli:

 

  1. weksle własne,
  2. weksle trasowane.

Weksel własny

Weksel własny jest papierem wartościowym sporządzonym w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy wypłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.

 

Weksel trasowany

Weksel trasowany jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przez przepisy prawa wekslowego, zawierający skierowane do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne