Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Weksel w zamówieniach

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Łukasz Laszczyński

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w kilku formach. Jedną z nich jest weksel. Jego prawidłowe zastosowanie zależy od znajomości prawa wekslowego.

Sprawne poruszanie się w obowiązującym systemie zamówień publicznych wymaga znajomości nie tylko ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, ale i przepisów innych ustaw. W kontekście procesu udzielania zamówień publicznych warto zapoznać się z ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. DzU nr 37, poz. 282 ze zm.), dalej: prawo wekslowe. Znajomość jej przepisów warunkuje prawidłowe zastosowanie weksla jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych.

Czym jest weksel

Weksel to papier wartościowy o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego.

 

Przepisy prawa wekslowego rozróżniają dwa rodzaje weksli:

 

  1. weksle własne,
  2. weksle trasowane.

Weksel własny

Weksel własny jest papierem wartościowym sporządzonym w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy wypłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.

 

Weksel trasowany

Weksel trasowany jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przez przepisy prawa wekslowego, zawierający skierowane do oznaczonej osoby bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej w oznaczonym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne