Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Szybszy – ograniczony czy nieograniczony?

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Małgorzata Filipek

Istnieją znaczne różnice w procedurach postępowania poszczególnych trybów. Pomimo możliwości wykorzystania tzw. pilnej potrzeby, przetarg ograniczony nie zawsze okazuje się szybszy od nieograniczonego.

Zdniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zasada prymatu przetargu nieograniczonego została rozszerzona o przetarg ograniczony1. Pomimo równości obu trybów istnieją między nimi znaczne różnice dotyczące procedury związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Etapy procedur przetargowych

Tryb przetargu ograniczonego jest dość złożonym trybem postępowania. Podstawowa różnica między nim a przetargiem nieograniczonym tkwi w pierwszym etapie, w którym zamawiający dokonuje kwalifikacji wykonawców. Drugi etap postępowania przebiega podobnie, z tym że zamawiający ocenia same oferty, a nie wykonawców i oferty – jak w przetargu nieograniczonym.

Przetarg ograniczony – etap pierwszy

Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 pzp.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

Momentem, który formalnie rozpoczyna postępowanie, jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu. W trybie przetargu ograniczonego ogłoszenie o zamówieniu stanowi zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z wnioskiem, który należy złożyć w odpowiednim terminie, może wystąpić każdy zainteresowany udziałem w przetargu wykonawca. Czas na przygotowanie wniosku, z wszelkimi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych, uzależniony jest od wielkości zamówienia oraz sposobu porozumiewania się między stronami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kwestię tę reguluje art. 52 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne