Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Szybszy – ograniczony czy nieograniczony?

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: Małgorzata Filipek

Istnieją znaczne różnice w procedurach postępowania poszczególnych trybów. Pomimo możliwości wykorzystania tzw. pilnej potrzeby, przetarg ograniczony nie zawsze okazuje się szybszy od nieograniczonego.

Zdniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zasada prymatu przetargu nieograniczonego została rozszerzona o przetarg ograniczony1. Pomimo równości obu trybów istnieją między nimi znaczne różnice dotyczące procedury związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Etapy procedur przetargowych

Tryb przetargu ograniczonego jest dość złożonym trybem postępowania. Podstawowa różnica między nim a przetargiem nieograniczonym tkwi w pierwszym etapie, w którym zamawiający dokonuje kwalifikacji wykonawców. Drugi etap postępowania przebiega podobnie, z tym że zamawiający ocenia same oferty, a nie wykonawców i oferty – jak w przetargu nieograniczonym.

Przetarg ograniczony – etap pierwszy

Do wszczęcia postępowania w trybie przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy art. 40 pzp.

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

Momentem, który formalnie rozpoczyna postępowanie, jest publikacja ogłoszenia o zamówieniu. W trybie przetargu ograniczonego ogłoszenie o zamówieniu stanowi zaproszenie do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Z wnioskiem, który należy złożyć w odpowiednim terminie, może wystąpić każdy zainteresowany udziałem w przetargu wykonawca. Czas na przygotowanie wniosku, z wszelkimi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków podmiotowych, uzależniony jest od wielkości zamówienia oraz sposobu porozumiewania się między stronami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Kwestię tę reguluje art. 52 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne