Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Kiedy wada nie pozwala na zawarcie ważnej umowy

Data publikacji: 01-09-2011 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Autor: Aneta Szczęsna
Autor: Dominik Stańda

Od ustalenia przyczyn unieważnienia postępowania zależy możliwość żądania przez wykonawcę zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa. Po stronie zamawiającego takie przyczyny pojawią się zazwyczaj wtedy, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Artykuł 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 nr 113, poz. 759), dalej: pzp, zawiera zamknięty katalog okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania. Zaistnienie którejkolwiek z siedmiu wymienionych w przepisie przesłanek obliguje zamawiającego do unieważnienia postępowania. Wśród nich można wyróżnić takie, których wystąpienie skutkuje unieważnieniem z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o unieważnienie z winy zamawiającego, ponieważ zwrot „przyczyny leżące po stronie zamawiającego” obejmuje także okoliczności niezawinione.

 

Ustalenie rodzaju przyczyn unieważnienia postępowania ma doniosłe znacznie dla kwestii możliwości żądania przez wykonawcę zwrotu uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (art. 93 ust. 4 pzp), do których można zaliczyć m.in. koszty zdobycia niezbędnych dokumentów, skorzystania z wiedzy ekspertów, pomocy prawnej czy koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem oferty.

 

  • Wyrok KIO z dnia 6 maja 2011 r. (KIO 849/11)

 

Biorąc pod uwagę, że celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, należy podkreślić, że unieważnienie postępowania to wyjątek od zasady. Wszystkie więc przesłanki umożliwiające skorzystanie z instytucji unieważnienia należy interpretować w sposób ścisły. Niedopuszczalna w tym zakresie jest wykładnia rozszerzająca.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne