Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Jerzy Wysocki
Jerzy Wysocki
Autor: Archiwum

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki


Sumowanie usług pocztowych

Chcę zawrzeć umowę na świadczenie usług pocztowych zastrzeżonych poniżej 50 g na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. z Pocztą Polską S.A. Szacunkowa wartość całego zamówienia wynosi (na 4 lata) 140 000 zł (tj. 35 tys.zł rocznie). Postępowanie chcę przeprowadzić w trybie zamówienia z wolnej ręki. Ponadto chcę zawrzeć umowę na świadczenie usług pocztowych o wadze powyżej 50 g na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. z Pocztą Polską o wartości szacunkowej zamówienia w wysokości 26 000 zł. W związku z tym, tego zamówienia chcę udzielić bez stosowania pzp (zgodnie z jej art. 4 ust. 8). W moim przekonaniu są to dwa odrębne przedmioty zamówienia, których wartości nie muszę sumować. Czy zatem mogę tak postąpić?

 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b pzp zamawiający może udzielić zamówienia w trybie wolnej ręki w przypadku usług związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zadania operatora publicznego na mocy art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 189, poz. 1159), dalej: pp, realizuje Poczta Polska. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 4 pp operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność świadczenia usług pocztowych będących usługami zastrzeżonymi, w odniesieniu do których granica wagowa wynosi 50 g.

 

Na mocy art. 47 ust. 1 pp doręczanie przesyłek z korespondencją o masie nieprzekraczającej 50 g przysługuje wyłącznie Poczcie Polskiej. W związku z powyższym decyzja zamawiającego o zastosowaniu zamówienia z wolnej ręki na przesyłki o masie nieprzekraczającej 50 g jest prawidłowa. Problem dotyczący konieczności sumowania usług przesyłek o masie nieprzekraczającej 50 g i usług przesyłek o masie przekraczającej 50 g należy z kolei rozpatrzyć w zakresie zamówień powtarzających się okresowo (art. 34 pzp). W omawianym przypadku zamawiający musi ocenić, czy zamówienie dotyczy usług „tego samego rodzaju”. Problem w tym, że nigdzie nie zdefiniowano, co to jest „ten sam rodzaj”. Dlatego wielu zamawiających odpowiedzialnych za postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w obawie przed kontrolami nadal rygorystycznie i błędnie stosuje kody CPV do sumowania zamówień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne