Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Koszty ponoszone przez zamawiających

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Mówi się, że przetargi są tak bardzo zbiurokratyzowane, że wymagają od wykonawców dostarczania „ton papieru”. Rzadziej zauważane zostają te aspekty zamówień, które obciążają drugą stronę.

Koszty mogą mieć charakter zarówno osobowy, jak i rzeczowy. Tak więc uproszczony model liczenia kosztów, bazujący na liczbie osobodni pomnożonych przez stawkę dzienną, nie odzwierciedli wszystkich kosztów, nie obejmie przykładowo kosztów szkolenia tych osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi, czy też kosztów aktualizacji ich wiedzy, o literaturze fachowej nie wspominając.

Przygotowanie specyfikacji

Bardzo często można spotkać się z opinią, że pierwszym etapem procedury przetargowej jest przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz lub specyfikacja), w skład której wchodzi m.in. specyfikacja techniczna. Z perspektywy liczenia kosztów ponoszonych przez zamawiających nie jest to właściwe podejście, gdyż:

 

  1. nie obejmuje ono kosztów poniesionych przez zamawiającego przed podjęciem formalnej decyzji o organizacji postępowania przetargowego, np. związanych z określeniem jego potrzeb, przygotowaniem wstępnego projektu (lub zarysu specyfikacji technicznej), szacowaniem wartości zamówienia – niezależnie od tego, czy czynności te zostały wykonane samodzielnie przez zamawiającego, czy też zlecone podmiotowi zewnętrznemu. W tym ostatnim przypadku poniesione koszty są widoczne na wystawionej fakturze;
  2. większość zamawiających posiada model siwz, który stanowi bazę dla wszystkich specyfikacji tworzonych przez nich na potrzeby poszczególnych zamówień.

    Model ten obejmuje „stałe elementy”, które muszą zawsze znaleźć się w specyfikacji, np. przesłanki skutkujące wykluczeniem oferentów z postępowania. Ta „stała” część ulega zmianie w momencie, gdy zmieniają się przepisy – niezależnie od tego, czy w najbliższym czasie zamawiający zamierza wszcząć jakieś postępowanie, czy też nie.

 

Innymi słowy koszty przygotowania specyfikacji można podzielić na jednostkowe i ogólne. Do pierwszej grupy zaliczymy koszt przygotowania specyfikacji technicznej (biorąc pod uwagę kwestie poruszone w pkt 1) lub określania wymogów dotyczących potencjału technicznego oferentów. Koszty ogólne to koszty przygotowania i aktualizacji modelu. Możliwe jest tu osiągnięcie efektu skali – im więcej zamówień jest udzielanych, tym mniej wynosi koszt modelu ogólnego, gdyż rozkłada się on na większą ilość zamówień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne