Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dendro-ekspertyza

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Joanna Starosta

Nieustannie zmieniające się warunki środowiskowe i rosnące tempo realizowanych inwestycji sprawiają, że coraz częściej potrzebne są odpowiednie opracowania dotyczące stanu drzew i krzewów.

Z uwagi na specyficzne warunki środowiskowe, w szczególności dotyczące czynników oddziaływujących na drzewa w warunkach miejskich oraz z uwagi na dużą intensywność inwestycyjną zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich, coraz częściej zachodzi konieczność opracowywania ekspertyz dendrologicznych.

Czemu służą ekspertyzy

Ekspertyzy dendrologiczne sporządza się zwykle na potrzeby wydania decyzji administracyjnych dotyczących zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wydania decyzji o wymierzeniu kary za zniszczenie zieleni, drzew lub krzewów, a także w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowego w sprawie samowolnej wycinki drzew i krzewów. Ich podstawowym celem jest szeroko pojęta ochrona przyrody.

 

Inwestycje

Opracowania tego rodzaju wykonywane są w celu określenia wpływu zespołu czynników oddziaływujących na pojedyncze egzemplarze lub skupiska drzew rosnących na terenach zurbanizowanych, zadrzewieniach śródpolnych oraz w kompleksach leśnych. Analiza oddziaływania pojedynczych czynników nie zawsze pozwala odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dochodzi do degradacji drzewostanu na danym terenie. Dopiero kompleksowe działania zespołu ekspertów z kilku dziedzin i badanie wielu czynników dają możliwość wypowiedzenia się co do przyczyn takich a nie innych zjawisk przyrodniczych.

 

Sporządzenia ekspertyzy wymagają także zakrojone na szeroką skalę inwestycje związane przede wszystkim z rozbudową infrastruktury miejskiej lub wiejskiej na terenach, które do tej pory były pokryte zwartym drzewostanem. Dotyczy to zarówno działań, które pozwalają na dokonanie rzetelnej wyceny nieruchomości przed sprzedażą (ponieważ drzewostan na terenie nieruchomości podnosi jej wartość), jak również na etapie projektowania inwestycji na danej nieruchomości. Trzeba bowiem pamiętać, że na etapie projektowania konieczne bywa uzyskanie stosownych decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.), dalej: ustawa o ochronie przyrody.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne