Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Poprawa "innych" omyłek

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: mec. Grzegorz Mazurek
Tagi:    omyłka pisarska   siwz

Wprowadzona nowelizacją z 2008 r. kategoria „innych” omyłek jest częstą przyczyną sporów w zamówieniach publicznych. Analiza orzecznictwa pomaga określić, jakie kategorie błędów można, a jakich nie powinno się poprawiać.

W wyniku uchwalenia ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 171, poz. 1058), która wprowadziła kategorię „innych omyłek” i zlikwidowała zamknięty katalog omyłek rachunkowych podlegających poprawieniu (dawny art. 88 ustawy), przed zamawiającymi stanęły nowe obowiązki związane z analizą możliwości poprawy błędów tego typu. Obecnie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, nakłada obowiązek poprawienia trzech rodzajów omyłek:

 

  • oczywistych omyłek pisarskich (art. 87 ust. 2 pkt 1 pzp),
  • oczywistych omyłek rachunkowych (art. 87 ust. 2 pkt 2 pzp),
  • „innych” omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp).

 

Ta ostatnia kategoria powoduje często wiele wątpliwości i sporów, które w konsekwencji trafiają do Krajowej Izby Odwoławczej, dalej: KIO. Warto więc przeanalizować najnowsze orzeczenia i spróbować wyciągnąć wnioski, które mogą dać odpowiedź – jakie omyłki zamawiający powinien poprawić, a jakich nie może.

Zamawiający ma nie tylko prawo, ale i obowiązek poprawić inne omyłki w ofercie, jeżeli poprawki te nie spowodują istotnych zmian w treści oferty. 

Jednostki miary i poprawianie ceny kosztorysowej

  • Wyroku KIO z dnia 5 maja 2011 r. (KIO/822/11)

 

W związanym z budową obwodnicy miasta postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający dokonał poprawy m.in. następujących omyłek w ofercie wykonawcy:

  • zmienił jednostki miary z m3 na m2, przy czym zmiana prowadziła równocześnie do zmiany ceny jednostkowej lub odpowiednio wartości obmiaru,
  • poprawił opis dotyczący oznakowania z „materiały grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie” na „materiały grubowarstwowe chemoutwardzalne – warstwa strukturalna”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne