Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Informacje niejawne a zamówienia

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Tomasz Niemiec
Autor: Bartłomiej Brosz

Nowa ustawa o ochronie informacji niejawnych nie doprecyzowała wielu pojęć. Może to utrudnić zamawiającym powoływanie się na wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 5 pzp.

Z początkiem bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU nr 182, poz. 1228). Choć wydawać by się mogło, że nie ma ona wiele wspólnego z zamówieniami publicznymi, wprowadziła do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, jedną, ale niezwykle istotną zmianę – nadała nowe brzmienie art. 4 pkt 5 pzp. Obecnie przepis ten stanowi, że pzp nie stosuje się do zamówień zawierających informacje niejawne, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa.

Zasady sprzed nowelizacji

Przed nowelizacją zmieniony przepis wyłączał spod rygoru pzp:

 

  1. zamówienia objęte tajemnicą państwową zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych albo jeżeli wymagał tego istotny interes bezpieczeństwa państwa;
  2. zamówienia objęte tajemnicą służbową, gdy wymagał tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa.

 

Rodzaje tajemnic

Zamówienia objęte tajemnicą państwową oraz tajemnicą służbową określała ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU z 2005 r. nr 196, poz. 1631 ze zm.), dalej: uoin z 1999 r. W ustawie tej tajemnica państwowa zdefiniowana została jako informacja określona w wykazie rodzajów informacji (stanowiącym załącznik nr 1 do uoin z 1999 r.), której nieuprawnione ujawnienie mogło powodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących porządku publicznego, obronności, bezpieczeństwa, stosunków międzynarodowych lub gospodarczych państwa. Tajemnicą służbową z kolei była informacja niejawna, niebędąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne