Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Nowy taryfikator

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Grzegorz Karwatowicz

Nowelizacja systemu nakładania korekt finansowych na beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych wprowadziła sporo zmian. Będą one miały istotny wpływ na wysokość korekt.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (dalej: MRR) wydało zmieniony i zaktualizowany dokument Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia w prawie zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (dalej: Wymierzanie korekt finansowych). Uwzględniając to, że MRR zmianę do systemu nakładania korekt finansowych wydało 28 kwietnia 2011 r., wskazać należy, że zebrano już odpowiedni bagaż doświadczeń, aby móc ocenić nowo przyjęte rozwiązania.

Cel dokumentu

W porównaniu do poprzedniego dokumentu znacznie rozbudowano regulacje w zakresie celu dokumentu. Po pierwsze, Wymierzanie korekt finansowych, czego we wcześniejszej jego wersji zabrakło, powołuje się na swoje źródło, tj. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w przypadku naruszeń przepisów w zakresie zamówień publicznych (COCOF 07/0037/03-PL). Po drugie, punkt dotyczący celu dokumentu wprowadza czytelny podział kompetencyjny między instytucje zarządzające (ewentualnie upoważnione instytucje pośredniczące czy instytucje wdrażające) a instytucję audytową.

Traktaty unijne

Co ważne, MRR przywołało jako podstawę prawną Traktat o funkcjonowaniu UE (dalej: TFUE). Poprzednia wersja dokumentu powoływała się na Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (dalej: TWE), który obecnie nie posiada charakteru przepisu prawa, ponieważ został uchylony.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne