Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Ocena sytuacji ekonomicznej wykonawcy

Data publikacji: 03-10-2011 Autor: Jacek Jerka
Autor: Dominik Stańda

Zamawiający musi precyzyjnie określić w dokumentacji przetargowej te kategorie ekonomiczne, które według niego są kluczowe dla ustalenia wiarygodności wykonawcy. Pewnych trudności może mu przysporzyć kwestia polegania na zasobach innych wykonawców w tym zakresie.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku gdy zamawiający nałoży na wykonawców obowiązek wykazania spełnienia tego warunku, musi sporządzić „opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu” dotyczącego sytuacji ekonomicznej. Opis zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu – w zaproszeniu do negocjacji (art. 22 ust. 3 pzp), a z mocy art. 36 ust. 1 pkt 5 pzp także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Czym jest „sytuacja ekonomiczna”

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „sytuacja ekonomiczna”, dlatego w tym zakresie należy oprzeć się na regułach znaczeniowych i składniowych języka polskiego oraz na wykładni funkcjonalnej i systemowej treści art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp.

 

Ekonomiczne uwarunkowania działania wykonawcy obejmują wszelkie dobra oraz wierzytelności będące pod jego kontrolą, które mogą mu przynosić korzyści majątkowe oraz wszelkie jego zobowiązania (w znaczeniu ekonomicznym). Wzajemne relacje poszczególnych wielkości (np. zobowiązań do kapitału własnego lub płynnych aktywów do krótkoterminowych zobowiązań) są elementem wielu wskaźników analitycznych opisujących sytuację ekonomiczną wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne