Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

VI Forum Przetargów Publicznych

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Redakcja

10–12 października 2011 r.

Organizowane już po raz szósty Forum Przetargów Publicznych jak co roku nie zawiodło – do Jachranki k. Warszawy licznie przybyli praktycy zamówień publicznych. Podczas trzech dni w trakcie wykładów, warsztatów i przy stolikach eksperckich blisko 300 osób korzystało z wiedzy i doświadczenia wybitnych specjalistów z dziedziny zamówień publicznych. Na naszych gości czekała też specjalna niespodzianka – „Przewodnik po zamówieniach publicznych”.

Prawo zamówień publicznych w praktyce – analiza punktów krytycznych, problemów interpretacyjnych i orzecznictwa” to temat, wokół którego skupiały się tegoroczne dyskusje uczestników Forum. Nie zabrakło sporów, komentarzy do aktualnych wydarzeń w Polsce, rozmów o przyszłości systemu zamówień i podejmowania tematów, które od wielu miesięcy spędzają sen z oczu tak zamawiającym, jak i wykonawcom. Już pierwsze, bardzo żywe reakcje publiczności na wykłady zaproszonych gości specjalnych pokazywały, że kwestii problematycznych nie brakuje, a jedną z nich pozostaje tematyka weryfikacji przedmiotowej i podmiotowej.


Patroni VI Forum Przetargów Publicznych

 

Patronat honorowy - Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Minister Infrastruktury

 

Patronat nad Forum - Krajowa Izba Gospodarcza, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

Patronat nad Kryształami Przetargów Publicznych - Wiceprezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Goście specjalni

Pod nieobecność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który zmuszony był odwołać swój przyjazd na Forum, głos zabrał Jacek Jerka – członek Rady Zamówień Publicznych. Swoją prelekcję poświęconą ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie rozpoczął od nakreślenia tła, o którym, jego zdaniem, nie można zapominać w dyskusjach o systemie zamówień publicznych.Śledząc ewolucję przepisów dyrektyw unijnych poświęconych zamówieniom publicznym można zauważyć, że fundamentalna reguła, by w przetargach publicznych wszystkie strony traktować uczciwie i transparentnie, co chwila wymagała wprowadzania nowych, szczegółowych regulacji. Analogiczną sytuację da się zaobserwować w odniesieniu do zagadnień związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i z kryteriami oceny ofert. Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie – poza pewnymi wyjątkami – musi dotyczyć świadczenia. Ale z drugiej strony, zdaniem wielu ekspertów, korzystanie tylko z kryterium ceny zrodziło patologię – kryterium to stało się demoralizujące dla wykonawców, którzy patrząc tylko na ten aspekt, nie biorą pod uwagę innych elementów związanych ze świadczeniem i w efekcie realizacja kontraktów nie dochodzi do skutku. To uzasadnia chęć ustawodawcy, by zamawiających nakłaniać do stosowania pozacenowych kryteriów. Prelegent zwracał jednak uwagę, że w ustawę wpisanych jest sporo mechanizmów bezpieczeństwa dla uczestniczących w postępowaniu stron z punktu widzenia kryteriów oceny ofert. Wszystkie one wraz z odpowiednim i dokładnym opisem przedmiotu zamówienia sprawiają, że możliwe jest wyłonienie oferty optymalnej. To, czego brakuje, to doprecyzowanego mechanizmu weryfikacji rzetelności wykonawcy. Dlatego – wskazywał – cały wysiłek ustawodawczy i ekspercki powinien zostać skoncentrowany w taki sposób, by stworzyć zamawiającym narzędzia weryfikacji tego, co wykonawcy oświadczają w ofercie. Dzięki temu wielomiesięczny trud tych, którzy postępowanie przygotowują i przeprowadzają, w efekcie nie pójdzie na marne, bo po wyborze oferty inwestycje będą realizowane, a nie zawieszane w połowie drogi. Prelegent podkreślał przy tym, że wolność wyboru zarówno trybu postępowania, jak i kryteriów oceny ofert powinna być pozostawiona zamawiającemu, bo to on najlepiej wie, czego potrzebuje.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne