Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Koszty ponoszone przez wykonawców

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Działania związane z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego można podzielić na kilka etapów. Na każdym z nich generowane są inne koszty obciążające oferentów.

Jeśli zapytamy podmiot prywatny ubiegający się o zamówienia publiczne o koszty z tym związane, to najprawdopodobniej usłyszymy, że nie są one skwantyfikowane bądź też wynoszą one x zł, a to x zł bazuje na ilości godzin/dni, które pracownik bądź pracownicy firmy spędzili na przygotowywaniu oferty, pomnożonych przez ich stawkę godzinową/dniową1. Ten bardzo uproszczony sposób kalkulacji nie obejmuje jednak wszystkich kosztów związanych z ubieganiem się o zamówienia publiczne (udziałem w przetargach), a co za tym idzie wypacza rachunki dotyczące ich rentowności2. Trzeba przecież uwzględniać koszty zarówno osobowe, jak i nieosobowe, ponoszone w trakcie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Koszty organizacyjne

Na początek trzeba określić, kto ma się zajmować przygotowywaniem ofert. Można zatem powierzyć to zadanie któremuś z aktualnych pracowników, bądź też zatrudnić w tym celu nową osobę.

 

Główną zaletą pierwszego z powyższych rozwiązań jest znajomość przedsiębiorstwa przez osobę, która będzie się zajmować zamówieniami publicznymi. Jednakże rozwiązanie to ma również wady. Po pierwsze, osobę, która ma się zajmować zamówieniami publicznymi, trzeba w tym celu przeszkolić, co pociąga za sobą koszty (np. uczestnictwa w szkoleniach, literatury fachowej etc.). Następnie trzeba wziąć pod uwagę, że osoba ta albo nie będzie zajmowała już się swoimi dotychczasowymi obowiązkami, albo będzie je wykonywała w mniejszym zakresie (np. na pół etatu), co pociągnie za sobą dodatkowe koszty.

 

Zatrudniając osobę z zewnątrz, można z kolei zredukować koszty początkowego szkolenia, ale już nie literatury fachowej czy też szkoleń uzupełniających, o ile nowy pracownik posiada już wiedzę w dziedzinie zamówień publicznych. Z drugiej jednak strony zatrudnienie nowej osoby wiąże się z kosztami oraz z czasem, którego będzie potrzebować, aby zaznajomić się z firmą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne