Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Koszty ponoszone przez wykonawców

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Działania związane z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego można podzielić na kilka etapów. Na każdym z nich generowane są inne koszty obciążające oferentów.

Jeśli zapytamy podmiot prywatny ubiegający się o zamówienia publiczne o koszty z tym związane, to najprawdopodobniej usłyszymy, że nie są one skwantyfikowane bądź też wynoszą one x zł, a to x zł bazuje na ilości godzin/dni, które pracownik bądź pracownicy firmy spędzili na przygotowywaniu oferty, pomnożonych przez ich stawkę godzinową/dniową1. Ten bardzo uproszczony sposób kalkulacji nie obejmuje jednak wszystkich kosztów związanych z ubieganiem się o zamówienia publiczne (udziałem w przetargach), a co za tym idzie wypacza rachunki dotyczące ich rentowności2. Trzeba przecież uwzględniać koszty zarówno osobowe, jak i nieosobowe, ponoszone w trakcie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Koszty organizacyjne

Na początek trzeba określić, kto ma się zajmować przygotowywaniem ofert. Można zatem powierzyć to zadanie któremuś z aktualnych pracowników, bądź też zatrudnić w tym celu nową osobę.

 

Główną zaletą pierwszego z powyższych rozwiązań jest znajomość przedsiębiorstwa przez osobę, która będzie się zajmować zamówieniami publicznymi. Jednakże rozwiązanie to ma również wady. Po pierwsze, osobę, która ma się zajmować zamówieniami publicznymi, trzeba w tym celu przeszkolić, co pociąga za sobą koszty (np. uczestnictwa w szkoleniach, literatury fachowej etc.). Następnie trzeba wziąć pod uwagę, że osoba ta albo nie będzie zajmowała już się swoimi dotychczasowymi obowiązkami, albo będzie je wykonywała w mniejszym zakresie (np. na pół etatu), co pociągnie za sobą dodatkowe koszty.

 

Zatrudniając osobę z zewnątrz, można z kolei zredukować koszty początkowego szkolenia, ale już nie literatury fachowej czy też szkoleń uzupełniających, o ile nowy pracownik posiada już wiedzę w dziedzinie zamówień publicznych. Z drugiej jednak strony zatrudnienie nowej osoby wiąże się z kosztami oraz z czasem, którego będzie potrzebować, aby zaznajomić się z firmą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne