Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Jak zamawiać projekty budowlane

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Agnieszka Szulakowska
Autor: Bartłomiej Brosz

Chcąc przeprowadzić postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej obiektu budowlanego, należy uwzględnić wiele wymagań, które bardzo często nie występują w przypadku innych zamówień.  

Do obowiązków zamawiającego jako inwestora – w myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.), dalej: prawo budowlane – należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów. Na zamawiającym spoczywa zatem obowiązek zapewnienia wykonania projektu budowlanego, który podlega zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w drodze decyzji administracyjnej. Dodatkowo przepis ten nakłada na zamawiających ciężar opracowania „stosownie do potrzeb” innych projektów. Pod pojęciem „inne projekty” należy rozumieć projekty, które nie stanowią części projektu budowlanego, jak np. projekt organizacji ruchu. Projekty te powinny zostać sporządzone w przypadku zaistnienia różnych okoliczności, które mogą się ujawnić w toku procesu budowlanego lub w oczywisty sposób wynikają z charakteru inwestycji.

Znaczenie prac projektowych

Specyfika zamawiania tego rodzaju usług polega na tym, że finalny wynik zleconych prac stanowi wstęp do następnego etapu, jakim jest opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie na roboty budowlane. Stąd też zamawiający, opisując przedmiot zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej, powinien bardzo szczegółowo przeanalizować swoje potrzeby i dochować należytej staranności przy wykonywaniu tej czynności. Ewentualne błędy popełnione przez zamawiającego na tym etapie prac mogą nieść za sobą przykre konsekwencje w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 

Dodatkowo błędnie lub mało precyzyjnie określony przedmiot zamówienia na prace projektowe może spowodować, że zamawiający otrzyma projekt, który nie będzie spełniał jego oczekiwań. Bardzo często wykonawca ma inny niż zamawiający pogląd na zakres prac, które w ramach zawartej umowy należy zrealizować. Niedoprecyzowanie zakresu jego prac na etapie opisu przedmiotu zamówienia na prace projektowe może doprowadzić do powstania wielu konfliktów między stronami, które nie sprzyjają prawidłowej realizacji zamówienia, a w konsekwencji mogą przełożyć się na jakość merytoryczną oraz opóźnienie w rozpoczęciu i realizacji przyszłych robót budowlanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne