Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie   konsorcjum   prawo opcji   siwz

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak


Opcja i zamówienie uzupełniające

Przygotowujemy się do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie systemu informatycznego. Do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć zakresu zamówienia i nie wiemy, czy wszystko uda nam się zrealizować tym jednym zamówieniem. Czy jednocześnie możemy przewidzieć prawo opcji i zamówienia uzupełniające?

 

Tak. Wskazać jednak należy na różnice między opcją a zamówieniami uzupełniającymi. Wyjaśniając opcję, korzystamy z dorobku ekonomii, bowiem opcja w pzp nie została zdefiniowana. Poprzez prawo opcji należy rozumieć prawo do dokonania pewnej transakcji w danym czasie po określonej cenie. Jest to instrument finansowy przyznający nabywcy prawo (lecz nie obowiązek) żądania od sprzedawcy spełnienia świadczenia, na które opiewa opcja. Zamówienie z prawem opcji jest realizowane w ramach jednej umowy. Zamówienia uzupełniające są udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Ich zakres jest zatem realizowany w ramach odrębnych umów i nie jest on jednoznacznie określony na etapie zawierania umowy o zamówienie podstawowe. Zamawiający, przewidując prawo opcji i zamówienia uzupełniające, musi uczynić zadość przepisom pzp w zakresie szacowania wartości zamówienia. I tak, przewidując prawo opcji, zgodnie z art. 34 ust. 5 pzp, bierze pod uwagę największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Ten szacunek stanowi podstawę do wyliczenia wartości zamówień uzupełniających. Ponadto, kierując się wytycznymi zawartymi w opinii prawnej opublikowanej w Informatorze Zamówień Publicznych nr 4/2011 zamawiający – przewidując prawo opcji – jest zobowiązany do określenia maksymalnego poziomu zamówienia, wskazując, iż pewien zakres tego zamówienia, z góry przewidziany i określony, będzie przez niego realizowany jedynie w określonych sytuacjach. Zamawiający zatem powinien określić minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. Prawo opcji zobowiązuje zamawiającego do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na podstawie jednej umowy kształtującej warunki realizacji opcji. W przypadku zamówień uzupełniających mogą być one realizowane w ramach jednej lub kilku umów, będących wynikiem przeprowadzonych postępowań z wolnej ręki. Warunkiem granicznym jest wartość tych umów, która nie może przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego uwzględniającego opcję.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne