Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Metryka sprawy

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Piotr Schmidt

Od 7 marca 2012 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy. W związku z tym powstaje pytanie, czy metryka sprawy obowiązuje również w zamówieniach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 66a § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa), który został wprowadzony nowelizacją z dnia 15 lipca 2011 r. Niniejsza ustawa nowelizująca wprowadziła na grunt postępowania administracyjnego instytucję metryki sprawy. Metryka sprawy razem z dokumentami, do których odsyła, ma stanowić obowiązkową część akt sprawy i powinna być na bieżąco aktualizowana. Ma być również prowadzona w formie pisemnej lub elektronicznej. Celem wprowadzenia metryki było stworzenie swoistego medium, za pomocą którego zarówno obywatelowi, stronie postępowania, ale też organowi administracji po dłuższym czasie łatwiej będzie dotrzeć do konkretnej osoby wykonującej konkretną czynność w postępowaniu. Cel jest słuszny, szczególnie na płaszczyźnie nowych przepisów dotyczących indywidualnej odpowiedzialności urzędników za podejmowane decyzje.

Sprawa administracyjna

Należy jednak rozważyć, czy metryka sprawy ma być również prowadzona dla postępowań z zakresu zamówień publicznych. W pierwszej kolejności trzeba określić, czym jest sprawa administracyjna. W mojej ocenie jest to zespół wzajemnych relacji i zależności między organem administracji a stroną postępowania, normowanych właściwymi przepisami prawa. Relacje te oparte są na konstrukcji stosunku administracyjnoprawnego, w którym jedna ze stron – organ administracji, jako obligatoryjny element każdego stosunku administracyjnoprawnego, jest jednocześnie podmiotem podejmującym władczą decyzję czy – szerzej ujmując – rozstrzygnięcie. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne