Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmowa przetargowa - prawda czy mit

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Anna Piecuch
Tagi:    konsorcjum   wadium   siwz   zmowa

Dokonywane na podstawie art. 46 ust. 4a pzp lawinowe zatrzymywanie wadiów było i nadal będzie przedmiotem licznych publikacji. Na tym tle powstaje pytanie, czy aby kolejny raz ustawodawca nie wylał dziecka z kąpielą.

Analiza bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, dalej: KIO, pokazuje, że organ ten, zarówno przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy z dnia 4 września 2008 r., jak i w okresie obowiązywania przepisu art. 46 ust. 4a, orzekał w przedmiocie zmowy przetargowej niezwykle rzadko – w przeciwieństwie do bogatego orzecznictwa w sprawie niezasadnego zatrzymania wadium. Zaledwie kilka postępowań odwoławczych, z czego tylko jedno orzeczenie potwierdzające, iż w postępowaniu doszło do zmowy wykonawców, to zdecydowanie zbyt mało, by mówić o powszechności zjawiska i jego zagrożeniach.

Pojęcie zmowy przetargowej

W obowiązujących przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, nie ma definicji zmowy, brak również przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu jego uczestnictwa w zmowie lub też odrzucenia jego oferty z tego powodu.

 

We wszystkich sprawach rozpoznawanych przez KIO, których przedmiotem był zarzut uczestnictwa wykonawcy w zmowie przetargowej, podstawę wskazanego zarzutu zmowy stanowił art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej: uznk, tj. uznanie, że złożona przez wykonawcę lub wykonawców pozostających w zmowie oferta (oferty), stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W dalszych przepisach wskazanej ustawy zostały sprecyzowane poszczególne zachowania/działania przedsiębiorców, które ustawodawca uznał za czyny nieuczciwej konkurencji. I tak, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 pkt 5 uznk, działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy – stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne