Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zmowa przetargowa - prawda czy mit

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Anna Piecuch
Tagi:    konsorcjum   wadium   siwz   zmowa

Dokonywane na podstawie art. 46 ust. 4a pzp lawinowe zatrzymywanie wadiów było i nadal będzie przedmiotem licznych publikacji. Na tym tle powstaje pytanie, czy aby kolejny raz ustawodawca nie wylał dziecka z kąpielą.

Analiza bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, dalej: KIO, pokazuje, że organ ten, zarówno przed wprowadzeniem nowelizacji ustawy z dnia 4 września 2008 r., jak i w okresie obowiązywania przepisu art. 46 ust. 4a, orzekał w przedmiocie zmowy przetargowej niezwykle rzadko – w przeciwieństwie do bogatego orzecznictwa w sprawie niezasadnego zatrzymania wadium. Zaledwie kilka postępowań odwoławczych, z czego tylko jedno orzeczenie potwierdzające, iż w postępowaniu doszło do zmowy wykonawców, to zdecydowanie zbyt mało, by mówić o powszechności zjawiska i jego zagrożeniach.

Pojęcie zmowy przetargowej

W obowiązujących przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, nie ma definicji zmowy, brak również przesłanki wykluczenia wykonawcy z powodu jego uczestnictwa w zmowie lub też odrzucenia jego oferty z tego powodu.

 

We wszystkich sprawach rozpoznawanych przez KIO, których przedmiotem był zarzut uczestnictwa wykonawcy w zmowie przetargowej, podstawę wskazanego zarzutu zmowy stanowił art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), dalej: uznk, tj. uznanie, że złożona przez wykonawcę lub wykonawców pozostających w zmowie oferta (oferty), stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 3 ust. 1 uznk czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W dalszych przepisach wskazanej ustawy zostały sprecyzowane poszczególne zachowania/działania przedsiębiorców, które ustawodawca uznał za czyny nieuczciwej konkurencji. I tak, zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 pkt 5 uznk, działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy – stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne