Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Kto odpowiada w spółce komunalnej

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Marcin Piątek

Spółki komunalne podlegają przepisom o finansach publicznych w zakresie dysponowania środkami, a w związku z tym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych.

Wpolskim prawie nie ma legalnej definicji komunalnej spółki prawa handlowego. Pomimo że ustawodawca stworzył mechanizmy prawne powoływania do życia spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst), o czym mowa w ustawie o gospodarce komunalnej (dalej: ugk), jednakże nie podjął się próby zdefiniowania tegoż podmiotu prawa. W konsekwencji kwestia definicyjna musiała zostać rozstrzygnięta w orzecznictwie zarówno unijnym, jak i polskim oraz w doktrynie. Obecnie można jednoznacznie stwierdzić, że spółki komunalne to spółki prawa handlowego, gdzie 100% udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego. Tym samym spółkami komunalnymi mogą być spółki kapitałowe, tj. spółka z o.o. oraz spółka akcyjna.

 

Konsekwencją powyższej definicji jest obowiązek stosowania przez spółki komunalne ustawy Prawo zamówień publicznych, przede wszystkim na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4.Podobnie jest w sytuacji, gdy spółka komunalna działa na polu zamówień sektorowych – wtedy również zobowiązana jest stosować pzp.

 

Według szerokiej definicji stosowanej w doktrynie spółki komunalne określane są często jako jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, choć brak jednoznacznego uzasadnienia dla takiej interpretacji przepisów, ponieważ na gruncie ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp) zostały one ujęte poza sektorem finansów publicznych (art. 9 pkt 14 ufp), stąd trudno mówić o jakiejkolwiek prawno-organizacyjnej zależności na płaszczyźnie finansów publicznych, poza ściśle określonymi wyjątkami zawartymi w art. 4 ust. 1 pkt 2 ufp, w sytuacji gdy spółki wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami oraz na gruncie ugk w związku z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego.

 

Reasumując należy stwierdzić, że spółki komunalne – pomimo że nie należą do sektora finansów publicznych i nie są objęte takim rygoryzmem prawnym, jak przypisany w ufp samorządowym jednostkom organizacyjnym podlegającym jst – są jednak zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Spółki komunalne, choć nie należą do sektora finansów publicznych, zostały objęte przepisami ufp w zakresie wykorzystywania środków publicznych lub dysponowania tymi środkami oraz – w konsekwencji – odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne