Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dostawa zestawu do ergospirometrii

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Agnieszka Szulakowska

Test wysiłkowy sercowo-płucny jest badaniem medycznym mającym zastosowanie głównie w sporcie wyczynowym. Wspomaga trening i pozwala ocenić, czy przynosi on efekty. Urządzeniem pomiarowym jest ergospirometr.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie ofert.

 

Wykładnię językową tych wymagań wskazała KIO w wyroku z dnia 7 stycznia 2011 r. (KIO/UZP 2752/10):

 

  1. „jednoznaczny” – mający jedno znaczenie, dokładnie określony, niebudzący wątpliwości,
  2. „wyczerpujący” – przedstawiający jakieś zagadnienie wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo, w sposób gruntowny i dokładny.

 

Izba wskazała, że pojęcia te – podobnie jak zwrot „za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń” – powinny być zawsze rozważane w kontekście konkretnego stanu faktycznego i należy je odnosić zarówno do użytych przez zamawiającego określeń, jak i do ich braku. Nie bez znaczenia dla zrozumienia tych niedookreślonych pojęć jest też okoliczność, że są one adresowane do profesjonalistów, tj. podmiotów zdolnych wykonać opisane zamówienie.

Wersja stacjonarna czy przenośna

Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia na dostawę ergospirometru, musi pamiętać, że pomiary wysiłkowe polegają na jednoczesnej rejestracji – przy określonym zadanym obciążeniu – kilku parametrów fizjologicznych. Aby przeprowadzić test wysiłkowy, konieczny jest zakup aparatury, w skład której wchodzą następujące tory pomiarowe:

 

  1. spirometr,
  2. analizator stężenia tlenu w wydechu,
  3. analizator stężenia dwutlenku węgla w wydechu,
  4. rejestrator sygnału EKG lub rejestrator rytmu serca,
  5. urządzenia do zadawania znanego obciążenia.

 

Istnieje możliwość prowadzenia badań w warunkach laboratoryjnych lub naturalnych. W związku z tym zamawiający musi określić, czy zamierza zakupić aparaturę w wersji stacjonarnej, czy przenośnej. Ponadto, w przypadku badań prowadzonych w wersji laboratoryjnej, obciążenie najczęściej zadawane jest z zastosowaniem bieżni lub roweru stacjonarnego (cykloergometr).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne