Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Oferty częściowe na usługi pocztowe

Czy przysługujące operatorowi publicznemu, tj. Poczcie Polskiej, prawo wyłączności świadczenia powszechnych usług pocztowych przewidziane w art. 47 ust. 1 prawa pocztowego zakłada, że jako zamawiający musimy zamieścić w siwz możliwość składania ofert częściowych czy też fakt, że inni operatorzy mogą również świadczyć takie usługi na warunkach określonych w art. 47 ust. 2 prawa pocztowego powoduje, że możemy nie dopuszczać takiej możliwości?

 

W mojej ocenie udzielenie takiego zamówienia bez dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji. Są bowiem na rynku inni wykonawcy zdolni do wykonania zamówienia. Do 31 grudnia 2012 r. Poczta Polska, jako jedyny podmiot działający na rynku, może doręczać korespondencję ważącą poniżej 50 gramów bez pobierania dodatkowej opłaty (jest to tzw. obszar zastrzeżony dla publicznego operatora). Jednakże z dniem 1 stycznia 2013 r. ten monopol przestanie funkcjonować. Wówczas na rynku usług pocztowych pojawi się pełna konkurencja, co prawdopodobnie umożliwi zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych kontraktów. Dlatego też najbardziej efektywne z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych byłoby, moim zdaniem, zawarcie umów do dnia 31 grudnia 2012 r., a następnie przeprowadzenie w pełni konkurencyjnego postępowania.


Wolna ręka a ochrona danych osobowych

Czy możemy w trybie art. 5 pzp zlecać osobom fizycznym (w tym własnym pracownikom) usługi związane np. z przeprowadzaniem przeklasyfikowania podmiotów gospodarczych, co jest związane z dostępem do danych osobowych, a pracownicy urzędu są zobligowani do zachowania tajemnicy służbowej, bez stosowania przesłanek zamówienia z wolnej ręki – uznając, że są to usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu z załącznika nr VII rozporządzenia Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.?

 

Moim zdaniem zamawiający mógłby zastosować tę przesłankę w przypadku zlecenia podmiotowi trzeciemu świadczenia usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu na rzecz zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne