Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Specyfikacja techniczna

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Sławomir Stolarski

Co powinna zawierać specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kto powinien ją opracować i jakie posiadać w tym zakresie kwalifikacje, a także czy dopuszczalne jest wprowadzanie w niej zmian.

Stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dokumentacja projektowa jest podstawowym dokumentem służącym do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane. Szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego określa obecnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w tej sprawie (dalej: rozporządzenie). Zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 34 ust. 4 pzp, które przy definiowaniu pojęcia „robót budowlanych” odsyła do ustawy Prawo budowlane. Zatem mówiąc o robotach budowlanych i określając specyfikacje techniczne ich wykonania i odbioru, mamy na uwadze działalność polegającą na wykonywaniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, jego nadbudowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę.

Co zawierają specyfikacje

W zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych specyfikacje składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Rozporządzenie określa roboty podstawowe jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

 

W przypadku budowy (a zatem wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu, jego odbudowy, nadbudowy lub rozbudowy) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:

 

  • roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
  • roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
  • roboty w zakresie instalacji budowlanych,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne