Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Specyfikacja techniczna

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Sławomir Stolarski

Co powinna zawierać specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, kto powinien ją opracować i jakie posiadać w tym zakresie kwalifikacje, a także czy dopuszczalne jest wprowadzanie w niej zmian.

Stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dokumentacja projektowa jest podstawowym dokumentem służącym do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty budowlane. Szczegółowy zakres i formę dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego określa obecnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w tej sprawie (dalej: rozporządzenie). Zostało wydane na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 34 ust. 4 pzp, które przy definiowaniu pojęcia „robót budowlanych” odsyła do ustawy Prawo budowlane. Zatem mówiąc o robotach budowlanych i określając specyfikacje techniczne ich wykonania i odbioru, mamy na uwadze działalność polegającą na wykonywaniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, jego nadbudowę, rozbudowę, odbudowę, przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę.

Co zawierają specyfikacje

W zależności od stopnia skomplikowania robót budowlanych specyfikacje składają się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Rozporządzenie określa roboty podstawowe jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

 

W przypadku budowy (a zatem wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu, jego odbudowy, nadbudowy lub rozbudowy) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować z uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień, określając w nich co najmniej:

 

  • roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę,
  • roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
  • roboty w zakresie instalacji budowlanych,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne