Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Zmiany w dyrektywach unijnych (cz. 2)

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny zakłada wprowadzenie zmian w kluczowych dyrektywach – tzw. klasycznej, sektorowej oraz wprowadzenie nowej – w sprawie koncesji.

Wpoprzednim numerze „Przetargów Publicznych” przedstawione zostały ogólne założenia pakietu legislacyjnego zmieniającego unijny reżim zamówień publicznych. W ramach niniejszego artykułu oraz w tekście który znajdzie się w kolejnym wydaniu miesięcznika przedstawione zostaną szczegóły proponowanych zmian.

 

Projekt dyrektywy w sprawie zamówień publicznych mającej zastąpić dyrektywę 2004/18/WE składa się z 96 artykułów podzielonych na pięć tytułów, odzwierciedlających przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 

1) zakres stosowania, definicje i zasady ogólne,

2) przepisy dotyczące zamówień,

3) szczególne reżimy zamówień publicznych,

4) ład administracyjno-regulacyjny,

5) przekazanie uprawnień, uprawnienia wykonawcze i przepisy końcowe.

 

Jej najważniejsze zapisy omówione będą w porządku zdeterminowanym przez powyższą strukturę. Tytułem wstępu należy jeszcze w tym miejscu dodać, iż pełny tekst dyrektywy, w polskiej wersji językowej, znajduje się w bazie danych prawa unijnego EUR-LEX (http://eur-lex.europa.eu).

Tytuł 1: Zakres stosowania, definicje i zasady ogólne

Definicje

 

Na samym początku (art. 1) określony został zakres przedmiotowy dyrektywy – „ustanawia przepisy dotyczące procedur udzielania zamówień przez instytucje zamawiające w odniesieniu do zamówień publicznych oraz konkursów, których szacunkowa wartość jest nie mniejsza niż kwoty progowe określone w art. 4”. W kolejnym przepisie zamieszczono 23 definicje pojęć stosowanych w dalszej części dyrektywy2. Należy zauważyć, iż zamawiający zostali podzieleni na centralnych i niecentralnych (regionalnych i lokalnych). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne