Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Ochrona drzewostanu

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Agnieszka Biszewska

Samorządy coraz częściej i chętniej inwestują w zakładanie terenów zieleni na obszarach gminnych. Nie należy jednak przy tym zapominać o obowiązku utrzymywania i pielęgnacji już istniejącego drzewostanu.

Właściwa pielęgnacja i utrzymanie drzew ma fundamentalne znaczenie dla gospodarki drzewostanem na terenach zurbanizowanych. Brak inwestowania w utrzymanie drzew i ich rozwój pogarsza ich kondycję i funkcjonalność. Ochrona zieleni i krajobrazu została nawet ujęta w Konstytucji RP, która stanowi, że Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Kto i za co odpowiada

Zgodnie z art. 2 ustawy o ochronie przyrody (dalej: uop) „Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym zadrzewień”. Natomiast jej celem jest ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony zieleni i krajobrazu, a także obszarów chronionych, obowiązek zakładania i utrzymywania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień nakładają na radę gminy (art. 78 uop).

 

Kwestię zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie reguluje art. 82 uop, stanowiący, że: „Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

 

1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne