Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ochrona drzewostanu

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Agnieszka Biszewska

Samorządy coraz częściej i chętniej inwestują w zakładanie terenów zieleni na obszarach gminnych. Nie należy jednak przy tym zapominać o obowiązku utrzymywania i pielęgnacji już istniejącego drzewostanu.

Właściwa pielęgnacja i utrzymanie drzew ma fundamentalne znaczenie dla gospodarki drzewostanem na terenach zurbanizowanych. Brak inwestowania w utrzymanie drzew i ich rozwój pogarsza ich kondycję i funkcjonalność. Ochrona zieleni i krajobrazu została nawet ujęta w Konstytucji RP, która stanowi, że Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Kto i za co odpowiada

Zgodnie z art. 2 ustawy o ochronie przyrody (dalej: uop) „Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym zadrzewień”. Natomiast jej celem jest ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. Aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony zieleni i krajobrazu, a także obszarów chronionych, obowiązek zakładania i utrzymywania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień nakładają na radę gminy (art. 78 uop).

 

Kwestię zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie reguluje art. 82 uop, stanowiący, że: „Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

 

1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;

2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;

3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne