Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Grzegorz Karwatowicz
Tagi:    konsorcjum   oświadczenie   dostawa   podatek vat

Złe rozróżnienie dostaw na terenie Unii Europejskiej może doprowadzić do zawarcia umowy z wykonawcą, który niewłaściwie obliczył cenę, albo do wykluczenia wykonawcy, który wskazał cenę w ofercie w sposób poprawny.

Ze względu na posiadaną przez wykonawców siedzibę, wyróżniamy dwa stany prawno-podatkowe. W pierwszym z nich wykonawca ma siedzibę w Polsce i dokonuje dostawy z terenu Polski na rzecz zamawiającego, natomiast w drugim – ma siedzibę w innym państwie trzecim należącym do Unii Europejskiej (dalej: UE). Transakcja ta posiada charakter transgraniczny – nawet mając na uwadze to, że towar de facto nie opuszcza terytorium UE. W tym przypadku zastosować należy przepisy odpowiednie do przesunięć towarów w ramach UE.

Specyfika dostawy krajowej

Na gruncie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) podlegają m.in. odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium naszego kraju. Za dostawę uznaje się przy tym przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

 

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnik tego podatku zobowiązany jest wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, przy czym do ceny wskazanej na fakturze, o czym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od towarów i usług, do ceny doliczona zostanie stawka VAT.

Specyfika dostawy transgranicznej

Dostawa transgraniczna zachodzi wówczas, gdy zamawiający otrzymuje towar od podmiotu z siedzibą w innym z państw członkowskich. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w art. 20 wskazuje, że za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru przyjmuje się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel rzeczowym majątkiem ruchomym wysyłanym lub transportowanym do nabycia przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, do miejsca przeznaczenia w państwie członkowskim UE innym niż państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towaru.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne