Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Przesłanka do zmiany

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Ewa Wiktorowska

Przy okazji planowanych zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych proponuje nowy zapis art. 67 ust. 1 pkt 5, dostosowany do zapisów unijnych.

Wkwietniowym numerze naszego miesięcznika omówione zostały propozycje zmian do ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowane przez Urząd Zamówień Publicznych, oraz rekomendacje dotyczące tych zmian przygotowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych. Z racji tego, że nie wszystkie założenia z owych rekomendacji udało się wówczas zamieścić, dzisiaj prezentujemy te dotyczące w szczególności zmiany art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp, a więc udzielania zamówień dodatkowych.

Niepotrzebne ograniczenia

W omawianym aspekcie Stowarzyszenie wskazało na pilną konieczność dostosowania przepisów prawa polskiego do unijnego w sposób umożliwiający zamawiającemu i wykonawcy stosowanie wprost norm dyrektyw, bez niepotrzebnych utrudnień wynikających z implementacji tych przepisów do ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Celem proponowanej zmiany jest wykreślenie z istniejącego art. 67 ust. 1 pkt 5 pzp obostrzeń niemających odniesienia do przepisów dyrektyw 2004/17/WE i 2004/18/WE, a skutkujących ograniczeniem możliwości korzystania z trybu zamówienia z wolnej ręki przez polskich zamawiających oraz doprecyzowanie w zgodzie z dyrektywami okoliczności warunkujących zastosowanie tego trybu. Zdaniem Stowarzyszenia obostrzenia te wynikają z kumulacji w jednym przepisie okoliczności przewidzianych w dyrektywach dla dwóch różnych przepisów:

 

  1. dotyczącego zamówień na dodatkowe roboty budowlane lub usługi,
  2. przewidzianego w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w sytuacji tzw. pilnej konieczności, tj. w przypadku przesłanki opisanej w art. 31 pkt 1c) dyrektywy 2004/18/WE i odpowiednio art. 40 pkt 3d) dyrektywy 2004/17/WE.

 

W szczególności dotyczy to przesłanki udzielenia zamówienia nieznajdującej się w dyrektywach, tj.:

 

  • odwołania do wydarzeń, których instytucje zamawiające nie mogły przewidzieć,
  • faktu, iż konieczność udzielenia zamówienia nie może być w żadnym wypadku przypisana instytucji zamawiającej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne