Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: mec. Grzegorz Mazurek

Pojęcie „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia” pojawia się w sytuacji, gdy zamawiający chce zastosować skrócone terminy składania ofert i wniosków w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ust. 3 pzp, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, zamawiający może – w przypadkach, o których mowa w ust. 2 (przy zamówieniach powyżej progów unijnych i przy zachowaniu odpowiednich terminów składania wniosków) – wyznaczyć krótszy termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, jednak nie krótszy niż:

 

  • 10 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie,
  • 15 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich faksem.

 

Pojęcie „pilnej potrzeby udzielenia zamówienia” występuje również w sytuacji, gdy zamawiający chce zastosować tryb negocjacji bez ogłoszenia – chodzi tutaj o pilną potrzebę udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. W tym przypadku jednak „pilna potrzeba” jest tylko jednym z kilku elementów, które muszą nastąpić, aby można było zastosować powyższy tryb.

Poprzednie nieudane procedury udzielenia zamówienia jako jeden z powodów wystąpienia „pilnej potrzeby”

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem było „Utworzenie centrum urazowego na bazie wielospecjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego”, zamawiający zastosował skrócone terminy składania wniosków i ofert, wskazując na wystąpienie pilnej potrzeby udzielenia zamówienia.

 

Jeden z wykonawców wniósł odwołanie, zarzucając mu m.in. naruszenie art. 49 ust. 2 pzp w zw. z art. 7 ust. 1 pzp, tj. zastosowanie skróconego 10-dniowego, a nie 30-dniowego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pomimo braku zaistnienia ku temu przesłanki pilności, co spowodowało naruszenie zasady uczciwej konkurencji. Aby uzasadnić, że wyznaczenie 10-dniowego terminu składania wniosków stanowiło naruszenie, odwołujący przywołał treść Przewodnika dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z 2010 r., w którym „Komisja zwróciła uwagę, że art. 38 ust. 8 dyrektywy 2004/18/WE uzależnia możliwość zastosowania procedury przyspieszonej od dwóch warunków:

 

  • pilności udzielenia zamówienia,
  • brak możliwości zachowania standardowych terminów przewidzianych w dyrektywie”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne