Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pełnomocnictwo do działania przed KIO

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: mec. Anna Piecuch

Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej postępowanie odwoławcze a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to dwie odrębne kwestie, dlatego też wymagają udzielenia odrębnych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo jest instytucją prawną o ogromnej doniosłości praktycznej służącej ułatwieniu, zintensyfikowaniu i przyspieszeniu obrotu prawnego.

 

Obrót prawny, odznaczający się bogactwem form, dynamiką, szybkością, profesjonalizmem działań w sferze gospodarczej, wymaga różnych postaci prawnego zastępstwa jego uczestników, a zwłaszcza odpowiednio ukształtowanego zastępstwa bezpośredniego w postaci pełnomocnictwa.

Regulacje prawne

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zawierają regulacji w zakresie pełnomocnictw. Tym samym w omawianej kwestii należy stosować przepisy ustawy Kodeks cywilny. W przypadku pełnomocnictwa do składania środków ochrony prawnej, oprócz przepisów kc, zastosowanie znajdą również przepisy o pełnomocnictwach procesowych zawarte w ustawie Kodeks postępowania cywilnego.

Pojęcie i rodzaje pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo stanowi jednostronną czynność prawną mocodawcy, w skład której wchodzi oświadczenie woli tej treści, iż pełnomocnikowi nadaje się moc oświadczenia woli w imieniu i ze skutkiem dla reprezentowanego1. Udzielenie pełnomocnictwa w każdym przypadku wymaga określenia przez mocodawcę zakresu umocowania. Zakres umocowania zależy więc przede wszystkim od woli mocodawcy. Jednakże art. 98 kc wprowadza co do tego pewne ograniczenia, wskazując trzy rodzaje pełnomocnictw i odpowiadające im zakresy umocowania:

 

  1. pełnomocnictwo ogólne do czynności zwykłego zarządu,
  2. pełnomocnictwo do czynności prawnych określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe),
  3. pełnomocnictwo do poszczególnej czynności prawnej (pełnomocnictwo szczególne).

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne