Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Opis opisowi nierówny

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: mec. Monika Adamczak
Autor: Bartłomiej Brosz

Jak opisać przedmiot zamówienia, by zgodnie z prawem zamówień publicznych był jednoznaczny i wyczerpujący, przygotowany w oparciu o cechy jakościowe i techniczne i dopuszczał rozwiązania równoważne.

Jednym z najważniejszych obowiązków zamawiającego, poprzedzających wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia, jest przygotowanie właściwego opisu przedmiotu zamówienia. Co do zasady zamawiający mają prawo opisać przedmiot zamówienia w sposób na tyle swobodny i szczegółowy, by finalnie otrzymać produkt o oczekiwanej jakości i funkcjonalności. Opisując przedmiot zamówienia, powinni mieć jednak na uwadze, że ich swoboda w tym zakresie nie jest nieograniczona. Ustawodawca w art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych sformułował bowiem wytyczne, według których należy opisywać przedmiot zamówienia, aby wyważyć interes publiczny (interes zamawiającego) wyrażający się w pozyskaniu określonego dobra (usługi, dostawy lub roboty) o oczekiwanych cechach i parametrach oraz interes wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyrażający się w dopuszczeniu ich do udziału w postępowaniu oraz przygotowaniu prawidłowej, konkurencyjnej oferty w oparciu o wyczerpujący i jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia.

 

  • Wyrok SO w Poznaniu z dnia 11 sierpnia 2006 r. (IX Ga 137/06)

 

„Prawo zamówień publicznych chroni bowiem z jednej strony interes zamawiającego (interes publiczny), z drugiej nakazuje przestrzegać zasady równego traktowania potencjalnych wykonawców i uczciwej konkurencji. Formułując siwz, zamawiający musi mieć na uwadze dobra chronione tą ustawą i zachować równowagę pomiędzy rozwiązaniami preferującymi poszczególne interesy”.

Zasada uczciwej konkurencji

Formułując opis przedmiot zamówienia, zamawiający powinni mieć na uwadze przede wszystkim zasadę wynikającą z treści art. 29 ust. 1 pzp, zgodnie z którą przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może zatem poprzez zawężający opis przedmiotu zamówienia wykluczać z udziału w postępowaniu wykonawców zdolnych do zaoferowania produktu spełniającego jego potrzeby. Innymi słowy, zamawiający ma prawo żądać produktu, usługi lub roboty spełniającej jego rzeczywiste potrzeby. Powinien jednak tak opisać przedmiot zamówienia, by bezzasadnie nie uniemożliwić ubiegania się o jego udzielenie wykonawcom obiektywnie zdolnym do jego prawidłowej realizacji. Krąg wykonawców winien być zatem zawsze maksymalnie szeroki, gdyż każdy opis zamówienia prowadzący do bezzasadnego wykluczenia niektórych wykonawców z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia może spotkać się z zarzutem naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Ponadto, takie działanie może odbić się negatywnie na samym zamawiającym, bowiem poprzez zmniejszenie kręgu oferentów spada konkurencyjność składanych ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne