Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Osoba fizyczna wykonawcą

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski
Autor: Aneta Szczęsna; Ingram Publishing
Autor: Rys. Dominik Stańda

Czy o zamówienie publiczne mogą ubiegać się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej? Tak. I powinny być traktowane przez zamawiających tak samo, jak przedsiębiorcy. Różnice mogą się pojawić i pojawiają dopiero na etapie spełniania warunków udziału w postępowaniu i składania określonych dokumentów.

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcą, a więc ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, składającym ofertę lub zawierającym umowę, może być między innymi osoba fizyczna.

Swoboda prowadzenia działalności

Osoba fizyczna może ubiegać się o zamówienia jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (w sposób stały, zorganizowany, o charakterze zarobkowym) bądź poprzez incydentalne wykonywanie czynności zarobkowych, co nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej i jej rejestracji. Taki kształt przepisów jest szczególnie ważny dla ochrony konkurencji w małych zamówieniach. Mimo pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej, założenie (rejestracja) przedsiębiorstwa w Polsce wciąż zajmuje więcej czasu niż wynoszą ustawowe terminy składania ofert (lub wniosków) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mniejszej wartości. Według badań Komisji Europejskiej rejestracja działalności gospodarczej i uzyskanie niezbędnych dokumentów to potwierdzających zajmuje w Polsce co najmniej 20-23 dni, natomiast z badań Banku Światowego wynika, że nawet 32 dni. Obligatoryjność prowadzenia działalności gospodarczej dla udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia byłaby więc w tym segmencie rynku zamówień istotnym uszczerbkiem dla możliwości konkurowania.

Takie samo traktowanie

Ubieganie się o zamówienia publiczne osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie oznacza jednak, że będą one w postępowaniu o udzielenie zamówienia traktowane inaczej niż przedsiębiorcy. Zasada równego traktowania nie dopuszcza zróżnicowania zachowań wobec wykonawcy ze względu na formę prawną, w której działa (i w której ubiega się o zamówienie), chyba że takie zróżnicowanie nakazują bezwzględnie obowiązujące przepisy. Obowiązek równego traktowania wykonawców skutkuje obowiązkiem przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Choć ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców, a pzp nakazuje odrzucać oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, to karkołomnym zabiegiem byłoby, aby osoby niebędące przedsiębiorcami mogły bezkarnie dopuszczać się czynów nieuczciwej konkurencji bez sankcji w postaci odrzucenia ich ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne