Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Osoba fizyczna wykonawcą

Data publikacji: 04-05-2012 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski
Autor: Aneta Szczęsna; Ingram Publishing
Autor: Rys. Dominik Stańda

Czy o zamówienie publiczne mogą ubiegać się osoby nieprowadzące działalności gospodarczej? Tak. I powinny być traktowane przez zamawiających tak samo, jak przedsiębiorcy. Różnice mogą się pojawić i pojawiają dopiero na etapie spełniania warunków udziału w postępowaniu i składania określonych dokumentów.

Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcą, a więc ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, składającym ofertę lub zawierającym umowę, może być między innymi osoba fizyczna.

Swoboda prowadzenia działalności

Osoba fizyczna może ubiegać się o zamówienia jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą (w sposób stały, zorganizowany, o charakterze zarobkowym) bądź poprzez incydentalne wykonywanie czynności zarobkowych, co nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej i jej rejestracji. Taki kształt przepisów jest szczególnie ważny dla ochrony konkurencji w małych zamówieniach. Mimo pełnej swobody prowadzenia działalności gospodarczej, założenie (rejestracja) przedsiębiorstwa w Polsce wciąż zajmuje więcej czasu niż wynoszą ustawowe terminy składania ofert (lub wniosków) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mniejszej wartości. Według badań Komisji Europejskiej rejestracja działalności gospodarczej i uzyskanie niezbędnych dokumentów to potwierdzających zajmuje w Polsce co najmniej 20-23 dni, natomiast z badań Banku Światowego wynika, że nawet 32 dni. Obligatoryjność prowadzenia działalności gospodarczej dla udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia byłaby więc w tym segmencie rynku zamówień istotnym uszczerbkiem dla możliwości konkurowania.

Takie samo traktowanie

Ubieganie się o zamówienia publiczne osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie oznacza jednak, że będą one w postępowaniu o udzielenie zamówienia traktowane inaczej niż przedsiębiorcy. Zasada równego traktowania nie dopuszcza zróżnicowania zachowań wobec wykonawcy ze względu na formę prawną, w której działa (i w której ubiega się o zamówienie), chyba że takie zróżnicowanie nakazują bezwzględnie obowiązujące przepisy. Obowiązek równego traktowania wykonawców skutkuje obowiązkiem przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Choć ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji odnosi się wyłącznie do przedsiębiorców, a pzp nakazuje odrzucać oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji, to karkołomnym zabiegiem byłoby, aby osoby niebędące przedsiębiorcami mogły bezkarnie dopuszczać się czynów nieuczciwej konkurencji bez sankcji w postaci odrzucenia ich ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne