Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Organizacja transportu zbiorowego

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: Aleksander Jakubek, Marcin Piątek

Przepisy związane z udzielaniem zamówień spółkom komunalnym w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostały znacznie zliberalizowane – głównie w obszarze planowania, organizowania i zarządzania.

Świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego jest jednym z elementów gospodarki komunalnej w samorządzie terytorialnym, a jednocześnie ważnym zadaniem o charakterze użyteczności publicznej wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (dalej: jst). Jednostki te, posiadając określone mienie komunalne i środki finansowe (budżetowe), decydują o zakresie oraz jakości usług publicznego transportu zbiorowego na swoim terytorium. Publiczny transport zbiorowy musi na bieżąco, w sposób nieprzerwany i powszechny zaspokajać zbiorowe potrzeby ludności wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne, a także – w większości przypadków – nierentowne. Świadczenie tego typu usługi w samorządzie terytorialnym możliwe jest zarówno w formie samorządowego zakładu budżetowego, spółki prawa handlowego, jak i powierzenia podmiotom trzecim na zewnątrz w formie umowy.

Założenia nowego systemu

Do końca lutego 2011 r. w polskim prawie transport publiczny realizowany był na podstawie kilku ustaw. Ze względu na brak ujednoliconego prawnie systemu definiującego działanie transportu publicznego ustawodawca podjął więc trud przygotowania kompleksowego aktu normatywnego regulującego kwestię planowania, organizowania oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Najważniejszymi zasadami, które przyświecały tworzeniu nowej regulacji, było założenie, że:

 

1) regularny przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego znajdzie się w gestii organizatora (przede wszystkim gminy, powiatu, województwa);

2) realizacja transportu zbiorowego będzie prowadzona na zasadach rynkowych (poza ściśle określonymi wyjątkami);

3) fundamentem systemu jest komplementarność i spójność polskich przepisów prawa z prawem unijnym w zakresie publicznego transportu pasażerskiego.

 

W ten sposób powstała ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (dalej: uptz), która reguluje kwestie transportu pasażerskiego w Polsce w oparciu o zapisy rozporządzenia unijnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne