Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Bezpodstawne unieważnienie

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: Dariusz Wieczorek, Katarzyna Wieczorek
Autor: Bartłomiej Brosz

Jak zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 pzp poprzez brak opisu sposobu spełniania warunku udziału w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i dlaczego unieważnił postępowanie.

Wwyniku kontroli doraźnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z uruchomieniem urządzeń medycznych stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Dotyczyło ono w szczególności art. 25 ust. 1 pzp w zakresie żądanych dokumentów oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp w zakresie bezpodstawnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

  • Wynik kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 16 września 2011 r. (UZP/DKD/KND/4/2011)

 

„Unieważniając przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z powodu dokonania zmiany przez Zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia w toku postępowania, przez dopuszczenie aparatu do znieczuleń, który posiada dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie od 4 do 20 cm H2O, Zamawiający naruszył art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp”1.

Naruszenie art. 25 ust. 1 pzp

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

 

Stan faktyczny

W przedmiotowym postępowaniu powyższe żądanie nie zostało połączone z opisem oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących przesłanek określonych w art. 22 ust. 1 pzp, który powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz względem niego proporcjonalny, zamieszcza się w ogłoszeniu o zamówieniu lub w przypadku trybów, które nie wymagają publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w zaproszeniu do negocjacji. Określając warunki udziału w postępowaniu, zamawiający bierze pod uwagę rodzaj i przedmiot zamówienia, jego zakres i wartość oraz warunki realizacji i płatności. Brzmienie art. 22 ust. 1 pzp zakreśla ogólne ramy, w których można się poruszać, określając szczegółowe warunki udziału w każdym postępowaniu. „Zamawiający powinien umieć wykazać, że dokonany opis warunków udziału w postępowaniu ma związek z realizacją zamówienia i nie utrudnia uczciwej konkurencji”. Potwierdza to orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne