Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Zagraniczny wyjazd

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: Danuta Domżalicka

Organizacja przez jednostkę sektora finansów publicznych wycieczki zagranicznej czy imprezy integracyjno-wypoczynkowej, finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wkszość jednostek sektora finansów publicznych realizuje wycieczki czy imprezy integracyjno-wypoczynkowe finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

 

Zdarzają się jednak sytuacje, w których choć dany podmiot jest zobowiązany do stosowania ustawy, realizuje tego typu zamówienia bez jej stosowania. Wówczas zgromadzone środki pracodawca przekazuje bezpośrednio swoim pracownikom, a każdy z nich zawiera odrębną indywidualną umowę z organizatorem imprezy (wybranym wcześniej przez pracodawcę). Argumentem takiego działania jest fakt, że środki gromadzone w funduszu nie są środkami publicznymi, lecz stanowią własność poszczególnych pracowników, w związku z czym przepisy pzp nie znajdują tutaj zastosowania. Nie jest to jednak prawidłowe podejście.

Trzeba stosować prawo zamówień publicznych

W świetle obowiązujących przepisów opisane powyżej postępowanie może budzić kontrowersje, ponieważ:

 

1) zgodnie z pzp przez „zamawiającego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy,

2) przez „zamówienia publiczne” należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

3) zgodnie z art. 7 pzp:

  • zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców,
  • czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm,
  • zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy,

4) zgodnie z ustawą o finansach publicznych (dalej: ufp) jednostki samorządu terytorialnego będące podmiotami sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

5) zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dalej: uondfp) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne