Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak potwierdzać uprawnienia

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    oświadczenie   siwz

Uprawnienia budowlane a uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie jako dokumenty potwierdzające posiadane prawo do wykonywania określonych czynności w trakcie realizacji umowy.

Wartykule opublikowanym w poprzednim numerze miesięcznika (Uznawanie kwalifikacji a uprawnienia, s. 13) przedstawiłam aktualny stan prawny dotyczący sposobu potwierdzania przez osoby z terytorium i spoza terytorium RP posiadania prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Wynika z niego, że:

 

  1. osoby z terytorium Rzeczypospolitej potwierdzają to prawo za pomocą dokumentu zwanego „uprawnieniami budowlanymi”,
  2. osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej nie będą posiadały „uprawnień budowlanych”, ale określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdzone albo decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych, albo decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydane przez właściwe okręgowe rady izby inżynierów (chyba że zdecydują się zdać egzamin na uprawnienia budowlane).

Bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie

Przywołane decyzje dla osób spoza terytorium Rzeczypospolitej zawierają bardzo ważne informacje dla zamawiającego – przede wszystkim na temat specjalności budowlanej, której dotyczą, i faktu, czy są „bez ograniczeń”. W treści decyzji znajdują się bowiem słowa, iż odnoszą się one albo do projektowania bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie, albo do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/­
w ograniczonym zakresie ze wskazaniem właściwej specjalności1.


Ale z tej części analizy wynika coś jeszcze. A mianowicie, różnica „pojemności” dwóch z pozoru podobnych pojęć: uprawnień budowlanych i uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Drugie z tych pojęć jest szersze, bo zawiera w sobie zarówno uprawnienia budowlane, jak i wyżej wskazane decyzje wydawane osobom spoza terytorium Rzeczypospolitej. Na tę różnicę zwrócono uwagę w poniższych wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej.

 

  • Wyrok KIO z dnia 30 września 2011 r. (KIO 2019/11)

 

Zamawiający wymagał, aby wykonawca dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jednocześnie oczekiwał złożenia przez wykonawców oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. W tym zakresie przystępujący uczynił zadość wyartykułowanym w siwz wymaganiom zamawiającego, przedkładając wraz z ofertą załącznik nr 2 wraz ze stosownym oświadczeniem. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne