Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak potwierdzać uprawnienia

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    oświadczenie   siwz

Uprawnienia budowlane a uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie jako dokumenty potwierdzające posiadane prawo do wykonywania określonych czynności w trakcie realizacji umowy.

Wartykule opublikowanym w poprzednim numerze miesięcznika (Uznawanie kwalifikacji a uprawnienia, s. 13) przedstawiłam aktualny stan prawny dotyczący sposobu potwierdzania przez osoby z terytorium i spoza terytorium RP posiadania prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. Wynika z niego, że:

 

  1. osoby z terytorium Rzeczypospolitej potwierdzają to prawo za pomocą dokumentu zwanego „uprawnieniami budowlanymi”,
  2. osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej nie będą posiadały „uprawnień budowlanych”, ale określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie potwierdzone albo decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych, albo decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydane przez właściwe okręgowe rady izby inżynierów (chyba że zdecydują się zdać egzamin na uprawnienia budowlane).

Bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie

Przywołane decyzje dla osób spoza terytorium Rzeczypospolitej zawierają bardzo ważne informacje dla zamawiającego – przede wszystkim na temat specjalności budowlanej, której dotyczą, i faktu, czy są „bez ograniczeń”. W treści decyzji znajdują się bowiem słowa, iż odnoszą się one albo do projektowania bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie, albo do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/­
w ograniczonym zakresie ze wskazaniem właściwej specjalności1.


Ale z tej części analizy wynika coś jeszcze. A mianowicie, różnica „pojemności” dwóch z pozoru podobnych pojęć: uprawnień budowlanych i uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. Drugie z tych pojęć jest szersze, bo zawiera w sobie zarówno uprawnienia budowlane, jak i wyżej wskazane decyzje wydawane osobom spoza terytorium Rzeczypospolitej. Na tę różnicę zwrócono uwagę w poniższych wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej.

 

  • Wyrok KIO z dnia 30 września 2011 r. (KIO 2019/11)

 

Zamawiający wymagał, aby wykonawca dysponował osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Jednocześnie oczekiwał złożenia przez wykonawców oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. W tym zakresie przystępujący uczynił zadość wyartykułowanym w siwz wymaganiom zamawiającego, przedkładając wraz z ofertą załącznik nr 2 wraz ze stosownym oświadczeniem. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne