Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Równe traktowanie wykonawców

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: mec. Grzegorz Mazurek

Jak wynika z licznych wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, zasada równego traktowania wykonawców bywa przez zamawiających bardzo różnie interpretowana. Czasami wręcz w sposób naruszający przepisy.

Równe traktowanie wykonawców jest w praktyce bardzo często używanym określeniem, dotyczącym wielu sytuacji. W trafny sposób ujęła zasadę równego traktowania wykonawców A. Sołtysińska, która odniosła ją do pojęcia „dyskryminacji”, oznaczającej „różne traktowanie podobnych sytuacji wykonawców”.1

 

„Różne traktowanie podobnych sytuacji wykonawców” oraz „podobne traktowanie różnych sytuacji wykonawców” są istotą naruszeń zasady równego traktowania wykonawców.

 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć wiele przykładów odnoszących się do praktyki w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Właściwa analiza tych sytuacji pozwolić może w przyszłości na uniknięcie błędów w trakcie stosowania ustawy.

Różnice w przygotowaniu dokumentów w ofertach wykonawców

Wiele spornych sytuacji dotyczy różnic w przygotowaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez poszczególnych wykonawców. Niektórzy wykonawcy w wykazie dostaw, usług lub robót budowlanych wpisują wszystko, a referencje traktują jako „element potwierdzający”. Inni natomiast „łączą” informacje z referencji z informacjami, które wpisują w wykazach. Kolejni jeszcze dokładają dokumenty dodatkowe, z których wynikają poszczególne informacje.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne