Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Równe traktowanie wykonawców

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: mec. Grzegorz Mazurek

Jak wynika z licznych wyroków wydanych przez Krajową Izbę Odwoławczą, zasada równego traktowania wykonawców bywa przez zamawiających bardzo różnie interpretowana. Czasami wręcz w sposób naruszający przepisy.

Równe traktowanie wykonawców jest w praktyce bardzo często używanym określeniem, dotyczącym wielu sytuacji. W trafny sposób ujęła zasadę równego traktowania wykonawców A. Sołtysińska, która odniosła ją do pojęcia „dyskryminacji”, oznaczającej „różne traktowanie podobnych sytuacji wykonawców”.1

 

„Różne traktowanie podobnych sytuacji wykonawców” oraz „podobne traktowanie różnych sytuacji wykonawców” są istotą naruszeń zasady równego traktowania wykonawców.

 

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej można znaleźć wiele przykładów odnoszących się do praktyki w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Właściwa analiza tych sytuacji pozwolić może w przyszłości na uniknięcie błędów w trakcie stosowania ustawy.

Różnice w przygotowaniu dokumentów w ofertach wykonawców

Wiele spornych sytuacji dotyczy różnic w przygotowaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez poszczególnych wykonawców. Niektórzy wykonawcy w wykazie dostaw, usług lub robót budowlanych wpisują wszystko, a referencje traktują jako „element potwierdzający”. Inni natomiast „łączą” informacje z referencji z informacjami, które wpisują w wykazach. Kolejni jeszcze dokładają dokumenty dodatkowe, z których wynikają poszczególne informacje.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne