Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Czym jest dostawa

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: mec. Ewa Marcjoniak

Wynikająca z prawa zamówień publicznych definicja dostawy jest przeniesieniem zapisów dyrektywy klasycznej. Kodeks cywilny zakłada jednak zupełnie inne rozumienie tego pojęcia. Jak w takim razie je definiować?

Zamówienie publiczne jest odpłatną umową zawieraną pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Pojęcie „dostawy”, obok „usługi”, jest w pełni autonomicznie regulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) i jednocześnie odmiennie od pojęcia „umowy dostawy” w systemie prawa prywatnego – w przeciwieństwie do pojęcia „roboty budowlanej”, do której w całości zastosowanie znajduje ustawa Prawo budowlane (art. 2 ust. 8 pzp).

Jedno pojęcie, wiele znaczeń

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy poszukiwać u źródeł uregulowań dla ustawy krajowej, czyli dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (patrz ramka: Definicje dostawy).

 

Efektem transpozycji definicji dostawy z prawodawstwa europejskiego do ustawy krajowej jest uregulowanie pojęcia dostawy w art. 2 ust. 2 pzp. Porównując jednak definicję dostawy z pzp z tą zdefiniowaną w umowie dostawy w art. 605 ustawy Kodeks cywilny (dalej: kc), nie sposób oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z dwoma, jakże odmiennymi systemowo, rzeczowo i funkcjonalnie, pojęciami. Umowa dostawy w rozumieniu zamówienia publicznego może być rodzajowo umową kupna-sprzedaży rzeczy lub praw, umową dostawy w rozumieniu kc, a nawet umową dzierżawy (rzeczy lub prawa) czy umową leasingu z opcją lub bez opcji wykupu. Takie nagromadzenie w jednym pojęciu „dostawy” umów rodzajowo odmiennych może powodować dysonans wśród prawników cywilistów, przywykłych do konstruowania stosunków prawnych opartych na prawie zobowiązań polskiego kc. 

 

  • Wyrok Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) z dnia 6 października 2004 r. (II CK 31/04)

 

Kodeks cywilny wyodrębnia umowę dostawy od umowy sprzedaży oraz umowy o dzieło, ustalając w art. 605 kc kryteria odróżniające umowę dostawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne