Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Czy będzie łatwiej uzyskać zamówienie

Data publikacji: 02-04-2012 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    wadium   kryteria oceny ofert
Autor: Aneta Szczęsna
Autor: Rys. Dominik Stańda

Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych zakładają przede wszystkim zniesienie ciągle istniejących barier utrudniających wykonawcom, szczególnie w nieuzasadniony sposób, dostęp do zamówień publicznych.

Aktualny kształt ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) jest przedmiotem zainteresowania nie tylko samych uczestników systemu zamówień publicznych, ale i instytucji zorientowanych na tę tematykę. Po niespełna dwóch latach od ostatniej nowelizacji, również Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP) dostrzegł potrzebę zmian niektórych jej rozwiązań. Na początku stycznia bieżącego roku Prezes UZP przekazał do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych”. Działania w tej kwestii podjęło również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych (dalej: OSKZP). Mając na względzie „lepsze funkcjonowanie systemu zamówień publicznych w naszym kraju”, opracowało i przekazało Prezesowi UZP „Rekomendacje” dotyczące propozycji zmian w ustawie.

 

Wyniki prac UZP oraz OSKZP oscylują wokół tych samych rozwiązań przyjętych w obecnym brzmieniu ustawy, wskazując równocześnie kierunki jej nowelizacji: usunięcie barier, które w nieuzasadniony sposób utrudniają wykonawcom dostęp do rynku zamówień publicznych, położenie nacisku na rozwiązania mające służyć uzyskiwaniu wyższej jakości zamówień publicznych, umożliwienie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej.

I. Usuwanie barier utrudniających wykonawcom dostęp do zamówień publicznych

Pomimo wprowadzonych dotychczas, w ramach kolejnych prac ustawodawczych, usprawnień, tj.:

 

  • szybszego zwrotu wadium,
  • ograniczenia okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania,
  • możliwości odrzucenia oferty z powodu błędów w cenie,
  • zwiększenia możliwości wykazywania się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu,

 

analiza sytuacji pojawiających się w praktyce prowadzi do wniosku, który słusznie przywołuje UZP w swoim dokumencie, iż wskazany proces nie doprowadził jednak do całkowitej eliminacji barier, które w sposób nieuzasadniony mogą hamować ewentualny udział wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne.

 

Ograniczenia te przeczą z kolei wskazanym przez UZP celom ustawy, czyli zagwarantowaniu wykonawcom możliwie najszerszego dostępu do zamówień publicznych, co w konsekwencji ma wpłynąć na maksymalizację efektywności i transparentności procedur ich udzielania. Dąży się zatem m.in. do dokonania zmian co do sposobu, w jaki wykonawcy mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne