Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Na nowych zasadach

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Halina Olszowska

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym reguluje kwestie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz sposób finansowania realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

W ustawie - Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) funkcjonuje zamówienie pod nazwą koncesja na roboty budowlane. Jest to na razie dość rzadko stosowany rodzaj zamówienia, dotyczący wyłącznie robót budowlanych realizowanych głównie za pieniądze wykonawcy, które ten „odbiera” sobie eksploatując wybudowany obiekt przez wiele lat i pobierając pożytki płynące z tego tytułu. W ustawie o partnerstwie publiczno- prywatnym (dalej: ustawa o ppp) wiele zawartych tam rozwiązań jest zbieżnych z Pzp, ale jest też kilka zasadniczych różnic.

Koncesja na roboty budowlane

Jak określić przedmiot zamówienia

 

  1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
  3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

 

Jak określić wartość zamówienia

 

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

 

  • kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego,
  • planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne