Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Na nowych zasadach

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Halina Olszowska

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym reguluje kwestie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym oraz sposób finansowania realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

W ustawie - Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) funkcjonuje zamówienie pod nazwą koncesja na roboty budowlane. Jest to na razie dość rzadko stosowany rodzaj zamówienia, dotyczący wyłącznie robót budowlanych realizowanych głównie za pieniądze wykonawcy, które ten „odbiera” sobie eksploatując wybudowany obiekt przez wiele lat i pobierając pożytki płynące z tego tytułu. W ustawie o partnerstwie publiczno- prywatnym (dalej: ustawa o ppp) wiele zawartych tam rozwiązań jest zbieżnych z Pzp, ale jest też kilka zasadniczych różnic.

Koncesja na roboty budowlane

Jak określić przedmiot zamówienia

 

  1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
  2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.
  3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

 

Jak określić wartość zamówienia

 

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

 

  • kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego,
  • planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego,

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne