Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zdaniem arbitrów

Data publikacji: 03-11-2005

Przedstawiamy przykłady wyroków wydanych przez zespoły arbitrów. W tym numerze m.in. o tym, że zamawiający, podając w specyfikacji warunek posiadania odpowiednich certyfikatów, nie może w ten sposób preferować jednych wykonawców kosztem drugich.


NIE TYLKO JEDNA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA


Zamawiający może zamówić towar czy usługę spełniającą określone warunki co do jakości oraz żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w tym potwierdzenia warunków dotyczących jakości. Warunki te nie mogą jednak bez uzasadnienia uprzywilejowywać jednych wykonawców kosztem innych. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający zamierzał zakupić specjalne ubrania strażackie. Poza sporem jest, iż ubrania te muszą spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach oraz normach, zaś zamawiający musi mieć możliwość sprawdzenia, w oparciu o załączone do oferty dokumenty, czy składający ofertę spełnia te podwyższone wymagania jakościowe. Jeden z wykonawców posiadał certyfikat typu WE Europejskiego Instytutu Notyfikowanego, świadectwo weryfikacji certyfikatu zgodności wydane przez CNBOP, świadectwo weryfikacji certyfikatu zgodności CIOP i deklarację zgodności typu WE oznaczoną znakiem CE, jednakże został wykluczony z postępowania. W specjalizacji istotnych warunków zamówienia na dostawę specjalnych ubrań strażackich zamawiający zażądał od wykonawców przedłożenia certyfikatu zgodności wydanego przez CNBOP wraz z załącznikiem, stwierdzającego spełnienie wymagań normy PN-EN-469. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne