Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Bezcenne szkolenia

Data publikacji: 01-11-2011 Autor: Przemysław Kuderczak

Cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert w przytłaczającej większości wszystkich przetargów. Czy jednak usługa o wymiarze intelektualnym nie powinna być oceniana przede wszystkim kryteriami pozacenowymi?

Ustawodawca, w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, ustanowił, że przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, które odnoszą się do przedmiotu zamówienia publicznego albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Wachlarz kryteriów (do) wyboru

Dodatkowo w art. 91 ust. 1 pzp uszczegółowiono zapisy z art. 2 ust. 5 pzp przez wskazanie, w jaki sposób zamawiający powinien dokonać wyboru oferty (kryteria oceny ofert określone w siwz) oraz przedstawiono (ust. 2) katalog przykładowych kryteriów oceny ofert, tj.: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko. Co ważne, jest to katalog otwarty, tak więc zamawiający może stworzyć swoje, adekwatne do przedmiotu zamówienia kryteria oceny. Ponadto ustawodawca zwrócił uwagę (ust. 3), że przy formułowaniu kryteriów oceny ofert zamawiającemu nie wolno posiłkować się właściwościami wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodnością ekonomiczną, potencjałem technicznym i finansowym. Nie jest to jednak zakaz bezwzględny.

 

Ustawodawca pozwala więc na stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, pozostawiając zamawiającemu swobodę (pod określonymi warunkami) ich kształtowania. Zamawiający może zatem zastosować cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, jak również zastosować obok ceny inne kryteria. Musi przy tym pamiętać, że cena jest kryterium obligatoryjnym, tak więc nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowego postępowania przetargowego bez uwzględnienia ceny jako jednego z kryteriów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne