Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Sprawdzone tryby „szybkie”

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Fot. Karol Paczesny

Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki to procedury, które możemy zastosować w sytuacji, gdy chcemy wydać dodatkowe środki finansowe z naszego budżetu, a z uwagi na zbliżający się koniec roku mamy mało czasu.

Ostatni kwartał każdego roku to czas, kiedy zamawiający zastanawiają się, jak sprawnie i szybko wydać pieniądze, które mają jeszcze w budżecie. Mogą to być zupełnie nowe środki lub zaoszczędzone w wyniku przeprowadzonych wcześniej postępowań. Wobec dodatkowych możliwości finansowych, zamawiający może przeprowadzić kolejne postępowania o udzielenie zamówienia. Gdy jednak brakuje czasu, trzeba wiedzieć, z jakiego trybu można skorzystać i co zrobić, aby postępowanie było zgodne z prawem i nie pojawiły się w trakcie jego przeprowadzania żadne naruszenia przepisów. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w art. 10 ust. 1 jednoznacznie wskazuje na to, że podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetargi: nieograniczony i ograniczony. W sytuacji, gdy wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 mln euro, a na dostawy lub usługi 5 mln euro, zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem wymaga uprzedniej zgody prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Przy trybach: negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 tys. euro, zastosowanie tych trybów także wymaga uzyskania uprzedniej zgody prezesa UZP wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Tryby: zapytanie o cenę i aukcja elektroniczna, są możliwe tylko w przypadku realizowania zamówień nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 tys. euro.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne