Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Sprawdzone tryby „szybkie”

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Fot. Karol Paczesny

Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki to procedury, które możemy zastosować w sytuacji, gdy chcemy wydać dodatkowe środki finansowe z naszego budżetu, a z uwagi na zbliżający się koniec roku mamy mało czasu.

Ostatni kwartał każdego roku to czas, kiedy zamawiający zastanawiają się, jak sprawnie i szybko wydać pieniądze, które mają jeszcze w budżecie. Mogą to być zupełnie nowe środki lub zaoszczędzone w wyniku przeprowadzonych wcześniej postępowań. Wobec dodatkowych możliwości finansowych, zamawiający może przeprowadzić kolejne postępowania o udzielenie zamówienia. Gdy jednak brakuje czasu, trzeba wiedzieć, z jakiego trybu można skorzystać i co zrobić, aby postępowanie było zgodne z prawem i nie pojawiły się w trakcie jego przeprowadzania żadne naruszenia przepisów. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w art. 10 ust. 1 jednoznacznie wskazuje na to, że podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetargi: nieograniczony i ograniczony. W sytuacji, gdy wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 mln euro, a na dostawy lub usługi 5 mln euro, zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem wymaga uprzedniej zgody prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Przy trybach: negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 tys. euro, zastosowanie tych trybów także wymaga uzyskania uprzedniej zgody prezesa UZP wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Tryby: zapytanie o cenę i aukcja elektroniczna, są możliwe tylko w przypadku realizowania zamówień nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 tys. euro.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne