Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Sprawdzone tryby „szybkie”

Data publikacji: 03-11-2005 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Fot. Karol Paczesny

Negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki to procedury, które możemy zastosować w sytuacji, gdy chcemy wydać dodatkowe środki finansowe z naszego budżetu, a z uwagi na zbliżający się koniec roku mamy mało czasu.

Ostatni kwartał każdego roku to czas, kiedy zamawiający zastanawiają się, jak sprawnie i szybko wydać pieniądze, które mają jeszcze w budżecie. Mogą to być zupełnie nowe środki lub zaoszczędzone w wyniku przeprowadzonych wcześniej postępowań. Wobec dodatkowych możliwości finansowych, zamawiający może przeprowadzić kolejne postępowania o udzielenie zamówienia. Gdy jednak brakuje czasu, trzeba wiedzieć, z jakiego trybu można skorzystać i co zrobić, aby postępowanie było zgodne z prawem i nie pojawiły się w trakcie jego przeprowadzania żadne naruszenia przepisów. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) w art. 10 ust. 1 jednoznacznie wskazuje na to, że podstawowymi trybami udzielania zamówień są przetargi: nieograniczony i ograniczony. W sytuacji, gdy wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 mln euro, a na dostawy lub usługi 5 mln euro, zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem wymaga uprzedniej zgody prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Przy trybach: negocjacje bez ogłoszenia i zamówienie z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 tys. euro, zastosowanie tych trybów także wymaga uzyskania uprzedniej zgody prezesa UZP wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. Tryby: zapytanie o cenę i aukcja elektroniczna, są możliwe tylko w przypadku realizowania zamówień nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 tys. euro.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne